راهنمای دوخت پلیور کاردیگان

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - دسته بندی : زنده تر
راهنمای دوخت پلیور کاردیگان

وسایل لازم

  • پارچه کشباف 2 متر در عرض 150 سانتی متر

  • لوازم اولیه دوخت

انتخاب پارچه

پارچه کشباف یا جرسی سبک انتخاب کنید. پارچه انتخابی ما بافت ریز و رنگ متالیک دارد. نکته مهم اینجاست که پارچه باید سبک بوده و آویزان بماند. اگر سنگین باشد به جای آویزان ماندن خشک می ماند. 

نحوه دوخت کاردیگان

گام اول

ابتدا یک مستطیل برش دهید که به اندازه عرض شانه تان باشد و طول آن هم به اندازه بلندی کاردیگان. در اینجا طول آن 82 سانتی متر شد که پشت کاردیگان است.

گام دوم

دو تکه جلو را با همان طول عقب برش دهید، اما عرض آن باید 18 سانتی متر پهن تر باشد. 

گام سوم 

یکی از قسمت های جلو را به پارچه پشت سوزن بزنید تا اندازه های آن درست روی هم بماند. 

گام چهارم

از بالا تا 15 سانتی متر پایین را اندازه گرفته و خط عمودی ایجاد کنید. 

گام پنجم

از آن سوزن تا پایین 20 سانتی متر را اندازه گرفته و باز هم سوزن بزنید. سوزن های مابین را بردارید تا جای دست ایجاد شود. در سمت دیگر هم همان کار را انجام دهید.

گام ششم

دو تکه را به هم دوخته یا کوک بزنید تا جای دست هم باز بماند. 

گام هفتم

آستین دو تکه پارچه بازیک هستند که از یک تکه مستطیلی پارچه گرفته شده و به هم دوخته شده اند. این دو پارچه پس از دوخت باید روی هم قرار گرفته و به سر آستین دوخته شوند. 

گام هشتم

آستین ها را به سرآستین بدوزید. 

گام نهم

من لبه قسمت جلوی کاردیگان و آستین را سردوزی کردم و دیگر ندوختم تا دوخت خام داشته باشد، اگر شما این دوخت را دوست ندارید می توانید لبه ها را چرخ کنید. 

گام دهم

می توانید جلوی کاردیگان را باز بگذارید یا دو لبه را به هم بدوزید. 

این مقاله ترجمه ای است از: Free cardigan sewing pattern for beginners
عکس:‌ Maria Krasnova on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات