شمع و پشه های شبانه

تاریخ انتشار :‌ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
شمع و پشه های شبانه

شمع سیترونلا (و محصولات دیگر از سیترونلا)

روش: شمع یا محصولات دیگر بوی سیترونلا که دفع کننده حشرات است را پخش می کند.

آیا سیترونلا تاثیر دارد؟ سیترونلا در صورت جریان نداشتن هوا می تواند حشرات را دور کند. با این حال طبق این تحقیقات، شمع و محصولات دیگر در محیط های باز کارایی چندانی ندارند.

تله دی اکسید کربن

روش: تله کربن دی اکسید با خروج کربن دی اکسید حشرات را جذب می کند. سپس فن آن حشرات را به داخل کیسه جذب می کند.

آیا تله کربن دی اکسید تاثیر دارد؟ درباره تاثیر این تله در کاهش پشه در یک محیط یا کاهش میزان گاز گرفته شده، هیچ مدرکی وجود ندارد. در حقیقت این تله می تواند پشه را به محیط جذب کرده و پیش از مکیدن آنها به داخل کیسه احتمال گاز گرفته شدن افراد را افزایش دهد (زیرا انسان ها کربن دی اکسید خارج می کنند).

تله چراغ

روش: چراغ های فرابنفش پشه ها را به یک تخته چسب دار جذب کرده و در آنجا پشه ها کشته می شوند.

آیا تله روشنایی تاثیر دارد؟ گرچه این تله برخی از پشه ها را به سمت خود جذب می کند اما درباره کاهش تعداد حشرات فضا و میزان گزیده شدن هیچ شواهدی وجود ندارد. در حقیقت اگر در نزدیکی مردم قرار داده شود ممکن است پشه های بیشتری را به فضا وارد کرده و آنها را به مردم نزدیک کند.

اسپری های زمان بندی شده

روش: در زمان های مشخص از لوله نصب شده در یک نقطه از خانه موادی اسپری می شوند.

آیا اسپری های زمان بندی شده تاثیر دارد؟ بر اساس تحقیقات انجام شده دانشگاه فلوریدا مکانیزم این اسپری بر اساس زمان بندی است نه حضور پشه ها، زیرا در صورتی که پشه در فضا وجود نداشته باشد هم اسپری خارج می شود.

دستگاه های اولتراسونیک

روش: اولتراسونیک یک دستگاه برقی یا باتری دارد است که در نزدیکی افراد نصب شده و پشه های ماده را ترسانده و فراری می دهد (تنها پشه های ماده انسان را می گزند).

آیا دستگاه های اولتراسونیک تاثیر دارند؟ خیر، شواهد نشان می دهد که نه دستگاه عملکردی دارد و نه صداها پشه ها را می ترساند. حتی سازمان تجارت آمریکا شرکت سازنده را زیر سوال برده زیرا برای ادعای خود مدرکی نداشتند. شرکت های مختلف چنین دستگاه هایی را تولید می کنند اما هیچ کدام از این دستگاه ها در از بین بردن حشرات، دور کردن آنها و مراقبت از انسان ها و حیوانات در مقابل گزش، هیچ نقشی ندارند.

برای کنترل پشه ها باید چکار کنیم؟

پشه ها به کربن دی اکسید خارج شده توسط دم و بازدم و گرما و بوی بدن جذب می شوند. دفع کننده هایی که روی بدن و لباس اسپری می شوند می توانند باعث دفع حشرات شوند.

کنترل محیطی

آب راکد حشرات را به خود جذب می کند و محیط را برای تولید مثل آنها فراهم می آورد. کنترل این مورد و سایر عوامل محیطی می توانند تعداد حشرات اطراف خانه را کاهش دهند.

این مقاله ترجمه ای است از: What Really Works for Mosquito Control?

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات