علت بوی بد کولر آبی چیست؟

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
علت بوی بد کولر آبی چیست؟
  • اگر آب کف کولر لجن گرفته باشد باد کولر بوی بد می‌دهد
  • پوشال های کهنه یا قارچ زده باعث می‌شوند باد کولر بوی بد بدهد
  • محل قرارگیری کولر در نزدیکی خروجی های فاضلاب یا هواکش ها باعث بوی بد کولر می‌شود
  • نیم سوز شدن یا سوختن موتور کولر باعث ایجاد بوی بد کولر آبی می‌شود
  • اگر از روغن های نامناسب یا غیر استاندارد برای روغن کاری و سرویس کولر استفاده کرده باشید باعث بوی بد کولر می‌شود
  • بوی بد را بعد رفع این موارد می توانید با ریختن کمی عرق نعناع در سینی کولر مطبوع کنید

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات