نحوه تعویض ترموستات آبگرمکن

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - دسته بندی : زنده تر
نحوه تعویض ترموستات آبگرمکن

بررسی ترموستات های روی آبگرمکن یک المنتی

از آنجایی که بیشتر آبگرمکن ها المنت بالا و پایین دارد، باید ترموستات هر دو را بررسی کنید. برای این کار به مولتی متر و پیچ گوشتی نیاز است. می توانید نوع ارزان و باکیفیت آن را خریداری کنید. 

بررسی ترموستات 

  1. منبع آبگرمکن را خاموش کنید

  2. دسترسی پنل به المنت و عایق را حذف کنید

  3. با پیچ گوشتی المنت بالایی را در بالاترین درجه تنظیم کنید.

  4. ترموستات پایینی را در پایین ترین درجه تنظیم کنید. 

  5. دوباره آبگرمکن را روشن کنید. 

  6. با بررسی 2 سیم بالای دکمه ریست ولتاژ ورودی را بررسی کنید.باید 240 ولتاژ باشد.

  7. با مولتی متر نیروی پایانه المنت بالایی را ببینید. اگر نیرویی را نشان نمی دهد پس ترموستات خراب است و باید تعویض شود. اگر نیرو وجود دارد، ترموستات پایین را بررسی کنید. 

تعویض ترموستات در آبگرمکن گازی

 

سیستم ترموستات آبگرمکن گازی و برقی متفاوت است. در اغلب آبگرمکن های گازی، فلکه کنترل گاز، که ترموستات و قطعه کاهش دما را شامل می شود، بیرون بدنه و نزدیک به کف قرار دارد. می توانید از قطعه کنترل دما و شعله فندک آن را بشناسید. اگر ترموستات آبگرمکن گازی خراب شود، باید فلکه کنترل گاز را تعویض کنید. 

این مقاله ترجمه ای است از: How To Replace A Water Heater Thermostat
عکس:‌ fran hogan on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات