نحوه تغییر روکش کابینت آشپزخانه

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - دسته بندی : زنده تر
نحوه تغییر روکش کابینت آشپزخانه

1. مقدمه ای بر تعویض روکش جدید

برای تغییر روکش کابینت می توانید چارچوب اصلی آن را حفظ کنید و روکش جدید نصب کنید. می توانید با این تکنیک چارچوب سالم در را حفظ کنید. اما می توانید کل در را تعویض کرده و در جدید نصب کنید. در این روش فقط باید در را خوب اندازه گیری کرده و در جدید نصب کنید. 

روکش های چسبی هم گزینه مناسبی هستند. اما چسب آنها قوی بوده و ممکن است روکش به خوبی کنده نشود. بنابراین هنگام اندازه گیری، برش و نصب باید مراقب باشید. 

سخت ترین بخش این کار برش روکش است. باید این کار را به خوبی انجام داده و از کاتر تیز استفاده کنید. پس از پایان کار و نصب درها مانند این است که کابینت های جدید خریداری کرده اید. 

نمونه‌کارهای تخصصی طراحی و ساخت کابینت متخصصان سنجاق را در صفحه مدل کابینت آشپزخانه ببینید

2. روی قسمت های در معرض دید تخته سه لا بچسبانید

تعویض روکش کابینت ۰۱

تمام درهای کابینت ها را بردارید. دستکش پوشیده و با تری سدیم فسفات چربی های روی کابینت و اطراف آن را تمیز کنید. بگذارید خشک شود و روی آن سنباده بزنید. بعد با دستمال تمیز کنید. چسب چوب را روی تخته سه لا زده و به گوشه کابینت وصل کنید. سپس با میخ تخته را محکم کنید. با دستگاه سر میخ را فرو ببرید. با پرکننده چوب حفره ها را پر کنید. 

نکته: در هنگام کار با درهای پنل دار می توانید به جای تخته سه لا از در استفاده کنید. 

3. چوب های عمودی را بپوشانید

تعویض روکش کابینت ۰۲

تمام چوب های عمودی و افقی را اندازه بگیرید. با خط کش و کاتر روکش را به اندازه چوب ببرید. روکش را از قسمت عمودی ببرید. 

قسمت اول آن را روی بالای ستون عمودی گذاشته و به سمت پایین بچسبانید. گوشه روکش را فشار داده و به سمت پایین بکشید و به همان صورت روکش را پایین بیاورید. 

4. روکش را فشار دهید

تعویض روکش کابینت ۰۳

پس از چسبیدن روکش با یک تکه چوب روی روکش را فشار دهید تا حباب های هوا از بین رفته و روکش خوب بچسبد. 

نکته: برای دستیابی به ظاهر بهتر باید مطمئن شوید که تمام گوشه و کنار ستون پوشیده شود. 

5. تغییر روکش کابینت

تعویض روکش کابینت ۰۴

ستون سمت دیگر و قسمت بالا را به همین روش بپوشانید. با کاردک لبه های روکش را صاف کنید و کاردک را از روی لبه چوب بکشانید تا روکش دقیق برش یابد. لبه های بالا، پایین و بیرونی را صاف کنید. در هنگام صاف کردن فاصله بین دو کابینت خطوط لبه را دنبال کنید. 

نکته: برای دستیابی به برش دقیق می توانید کاردک کاتر را تعویض کنید. 

6. ریل ها را بپوشانید

تعویض روکش کابینت ۰۵

روکش را روی ریل ها یا ستون های عمودی هم بچسبانید. برای اینکه قسمت مشترک میان ستون عمودی و افقی خوب روکش بخورد می توانید در قسمت مشترک یک مربع ایجاد کنید تا لبه ها دقیق روکش بخورد. با کشیدن کاردک روی این مربع لبه ها کاملا دقیق می شود. 

7. تکه های اضافه را بردارید

تعویض روکش کابینت ۰۷

تکه های اضافه روکش را بردارید. حالا تکه اضافه روکش افقی را بردارید تا لایه زیرین پیدا باشد. تیغی را روی این تکه بکشید تا برداشته شود. می توانید قسمت های خالی را نیز بپوشانید. 

8. در را وصل کنید

تعویض روکش کابینت ۰۸

با دریل لولاها را به در وصل کنید. موقتا در را روی کابینت نگه داشته و آن را به چارچوب پیچ کنید. در را باز و بسته کنید تا در بهترین حالت بماند. با دقت در را باز کرده و پیچ ها را سفت کنید. 

نکته: اگر نمی توانید لولاهای اروپایی را خوب وصل کنید آن را به آرامی روی در گذاشته و با چکش وصل کنید. 

9. دستگیره ها را وصل کرده و کشوها را آماده کنید

تعویض روکش کابینت ۰۹

با دریل جای دستگیره را روی در و کشو خالی کنید و بعد آنها را در جای خود پیچ کنید. می توانید راهنمای نصب آنها را مطالعه کنید. اگر کشو مهره دارد آن را بردارید و مهره جدید را نصب کنید. دستگیره ها و مهره ها را از داخل کشو پیچ کنید. 

نکته: در هنگام کندن حفره دستگیره و وصل کردن آن، می تونید یک برآمدگی ایجاد کنید تا دستگیره بهتر بماند.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Reface Kitchen Cabinets
عکس:‌ Francesca Tosolini on Unsplash Start your website with Squarespace today.

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات