نصایح ضدیخی: چند توصیه برای اتومبیل شما

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - دسته بندی : زنده تر
نصایح ضدیخی: چند توصیه برای اتومبیل شما

قفل یخ زده

اگر پیش آمده که صبح علی الطلوع رفته اید کلیدکرده اید در قفل در ِ ماشین و دیدید یخ زده مجبورشدید هزار کلک سوارکنید که به کار و زندگی تان برسید راه پیشگیرانه اش این است که شب قفل در را با پنبه یا هر چیز دیگری کمی روغن آشپزی بمالید. اگر اسپری روغن آشپزی هم در خانه دارید که چه بهتر. از همان بزنید.

آینه بغل یخ زده 

آینه های بغل را با همان اسپری روغن چرب کنید بعد با کیسه نایلون بپوشانید. 

شیشه جلو یخ زده

ماشین را اگر می شد رو به شرق پارک کنید که تا آفتاب زد برود سر وقت شیشه های جلو و کمی یخ ها را آب کند.

یک آب پاش خالی پیداکنید و با ۱/۳ آب و ۲/۳ الکل پُرش کنید. این بهترین ترکیبی است که می توانید از آن برای یخ زدایی شیشه ها استفاده کنید.

شیشه جلو مه گرفته

خمیر ریش سرشار از ویتامین ضد مه است. می دانیم خودمان شوخی یخی بود. اما جدی یک کوچکش را در ماشین داشته باشید. اگر در جاده ای راهی چیزی گیرکردید و بخاری جواب نمی داد با کمی خمیرریش شیشه ها را پاک کنید تا مدت زیادی بخارنمی کند.

برف پا ک کن یخ زده

یک جفت جوراب کهنه بردارید و شب ها بکنید پای برف پاک کن ها. یعنی برف پاک کن ها را بکنید توی جوراب تا در طول شب یخ نزنند و به شیشه ها نچسبند.

منبع:https://oflifeandlisa.com


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات