یک معلم خوب و آموزش دیده میتواند تفاوت زیادی در یادگیری و آینده تان ایجاد کند. مدرسان زبان انگلیسی باید همیشه به روز باشند، تغییرات و ایده های جدیدی داشته باشند، چیزهای جدید را تجربه کنند و منحصر به فرد باشند. مدرس خوب باید ویژگی های خوبی مثل صبوری، سرسختی و انعطاف پذیری داشته باشد. این ویژگی ها ضروری اند و می توانند به زبان آموز کمک کنند تا به طور پیشرفته زبان خود را تقویت کند. در ادامه ویژگی های مورد نیاز یک معلم خوب را برایتان ذکر میکنیم:

 صبوری

به یاد داشته باشید که دانش پذیران با یکدیگر متفاوت اند. برخی از دیگران سریع تر یاد میگیرند. باید به برخی دانش آموزان که از بقیه دیرتر یاد می گیرند، توجه بیشتری شود. به همین دلیل، مدرس ها باید در مواجهه با دانش پذیران بسیار صبور باشند. در واقع، آموزش باید در سرعتی انجام شود که دانش آموزان با آن راحت اند. باید از عجله کردن پرهیز کرد چون این کار باعث می شود دانش پذیران از درس زده شوند.

انعطاف پذیری

مدرسان باید خود را با تمام دانش پذیران خود وقف دهند و طبق نیاز آنها رفتار کنند. آنها باید به پیشرفت دانش پذیران خود واقف باشند. هر برنامه ای که مناسب آنها نیست باید تغییر داده شود.

پذیرا بودن

مدرسان زبان انگلیسی باید شنونده خوبی باشند. اگر نشان دهند که آماده شنیدن هستند، برای دانش پذیران قابل دسترس تر و نزدیک تر به نظر می رسند. در نتیجه، این ضروری است که پذیرای نیازهای تک تک دانش آموزان خود باشند و برای مشکلاتشان راه حل مناسب پیدا کنند. حمایت از دانش پذیران باعث می شود احساس ارزشمند بودن داشته باشند.

تجربه

مدرسان حرفه ای باید تفهیم بهتری از انگلیسی داشته باشند تا بتوانند آن را به خوبی به دانش پذیران منتقل کنند. باید در مهارتهای خواندن، نوشتار و تلفظ خود اعتماد به نفس داشته باشند. مدرس باید مفهوم های مختلف هر چیز را برای دانش پذیر به گونه ای قابل درک تفهیم کند. باز هم تکرار میکنم، مدرس باید بداند از کجا شروع کند و سرعت مناسبی نیز داشته باشد. در ارتباط بودن با دانش پذیران به مدرس کمک می کند بررسی کند که آیا آنها متوجه شده اند یا نه.

انرژی

دانش پذیرانی که فعال هستند میتوانند هر چیزی که گفته می شود را یاد بگیرند. مدرس باید مشتاق و پرانرژی باشد. در ارتباط بودن با دانش پذیران و انجام کارهای گروهی کلید آن است که دانش پذیران مشتاق یادگیری باشند. اینکار حتی باعث می شود که تشویق به یادگیری هم شوند.