پارکت و کفپوش

تاریخ انتشار :‌ سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
پارکت و کفپوش

روش 1: آماده سازی کف

1. کف را تمیز کنید. هرگونه رنگ، موم، عایق، چسب و ذرات ریز را از روی زمین تمیز کنید. کف باید کاملا خشک باشد و سپس نصب کفپوش را آغاز کنید. 

2. کف را تراز کنید. با یک سنباده نواحی ناهموار کف را صیقل داده و صاف و یکدست کنید. 

3. قسمت های آسیب دیده را ترمیم کنید. کف باید صاف و یکدست باشد تا کفپوش میزان شود. 

4. قسمت های شل کف را سفت کنید. 

روش 2: نصب کفپوش پارکت

1. وسط هر دیوار را علامت گذاری کنید. با یک ماژیک وسط هر دیوار را علامت گذاری کنید و با گچ خطوط دیوارهای مقابل را به هم وصل نمایید. 

2. طرح پارکت را روی کف رسم کنید. از نقطه مرکزی خطوط را آغاز کرده و خطوط هر دیوار را به هم وصل کنید. 

  • هنوز از چسب استفاده نکنید. خطوط را به هم وصل کرده و در صورتی که در نقطه ای به برش کفپوش نیاز باشد آن را نیز رسم نمایید. 

3. چسب را روی کف بمالید. یک ماله را در زاویه 45 درجه نگه داشته و با کمک آن چسب را روی اولین پنل پارکت روی کف بمالید. اولین پارکت را قرار داده و آن را روی خطوط منطبق کنید.

4. به اندازه کافی چسب روی کف قرار دهید تا 8 پنل از دو طرف پنل اول را بپوشاند. 

5. کفپوش را تنظیم کنید. 

  • هر پنل پارکت را در زاویه 45 درجه نگه داشته و زبانه های میان پنلی که در دست تان است و پنل دیگر روی کف را تنظیم کرده و سپس با ماله ضربه وارد کنید تا محکم شود. پس از تنظیم شدن پنل ها، پنل جدید را روی چسب قرار دهید. این مراحل را تکرار کنید تا 8 پنل در کنار هم قرار بگیرند. 

6. مالیدن چسب و قرار دادن پنل های پارکت را آنقدر تکرار کنید که همه قسمت ها به جز ردیف آخر از پنل پارکت پوشیده شود. 

7. اندازه گیری کرده و ردیف آخر پنل پارکت را با اره برش دهید. آخرین پنل پارکت را در جای خود بگذارید. 

 

8. تا چند ساعت پس از نصب کفپوش ها یک غلتک 68 کیلویی را روی آن قرار داده و بکشید تا پنل پارکت ها محکم شوند. 

این مقاله ترجمه ای است از: How to Install Parquet
عکس:‌ Sven Brandsma on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات