پیشگیری از کاهش فشار آب دوش حمام

تاریخ انتشار :‌ چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
پیشگیری از کاهش فشار آب دوش حمام

شیر مشترک تعادل فشار

در صورتی که دوش حمام فلکه تعادل فشار دارد، با باز شدن شیرهای دیگر نزدیک، فشار کاهش می یابد. مانند باز بودن آب توالت که هم دمای آب دوش را کاهش می دهد و هم فشار آن را. این فلکه آب گرم و سرد را به فشار برابر می رساند. با باز بودن آب توالت، آب سرد به لوله باز می گردد تا مخزن را پر کند، که باعث کاهش فشار آب سرد می شود. بنابراین از آنجایی که لوله آب سرد را دریافت نمی کند ممکن است آب بیش از حد داغ شود، بنابراین فشار آب داغ را کاهش داده و  فشار آب کلی نیز کاهش می یابد.

خوشبختانه فلکه دیگری نیز وجود دارد که از بروز این مشکل پیشگیری می کند. این فلکه، فلکه ترکیب ترموستات نام دارد و دما و فشار را جداگانه کنترل می کند. برای نصب این فلکه با لوله کش تماس بگیرید.

نقص شیر اصلی انتقال دهنده

اگر شیر و دوش حمام جداگانه است پس حتما فلکه انتقال دهنده دارید، اتصالی که آب را از قسمت پایین به دوش منتقل می کند. این اتصال پس از شکستگی یا مدت زمان طولانی آسیب می بیند و در نتیجه به اندازه کافی باز نمی شود تا فشار آب کامل را به دوش برساند. اگر فشار آب شیر مناسب اما فشار آب دوش اندک است، پس مشکل از این فلکه ناشی می شود. یک لوله کش می تواند این مشکل را شناسایی کرده و آن را حل کند.

تعمیر فلکه کاهش فشار آب

زمانی که کاهش فشار آب بر تمام اتصالات خانه تاثیر می گذارد، ممکن است مشکل از منبع آب ناشی شود. در برخی از خانه ها، فلکه کاهش فشار آب به لوله اصلی ورودی خانه متصل است. اگر این فلکه آسیب دیده یا بشکند، در آن صورت باید مشکل را به یک لوله کش بسپارید.

لوله شکسته یا مسدود شده

بدترین دلیل احتمالی کاهش فشار آب لوله گرفته یا مسدود شده است که می تواند در قسمت های غیرقابل دید چکه ایجاد نماید. اگر در جریان یا چکه آب را در جاهایی که نباید دیدید، یا متوجه لکه آب شدید، فلکه اصلی آب را بسته و با یک لوله کش تماس بگیرید.

گرفتگی لوله یا دوش بسته شده

از سوی دیگر، شاید بسته شدن یا گرفته شدن دوش مشکل ساز باشد. برای بررسی دقیق تر، در صورت امکان سر دوش را باز کنید. شاید بهتر باشد با یک مسواک کهنه و محلول تمیز کننده آن را تمیز کنید. در صورتی که آب محیط زندگی تان سخت است، پس مواد معدنی در آن جمع می شود. این ذرات به تدریج افزایش یافته و فشار آب را کاهش می دهد. با نصب دستگاه تصفیه آب می توانید این مشکل را حل کنید، اما در صورتی که لوله یا دوش بسته شده بهتر است آن را باز کرده یا تعویض کنید.

این مقاله ترجمه ای است از: AVOIDING WATER PRESSURE LOSS IN YOUR SHOWER

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات