چه خبر است زیر سینک روشویی؟

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
چه خبر است زیر سینک روشویی؟

شیر فلکه ها

شیر فلکه ها شیرهای کوچکی هستند (اغلب موارد فلزی و گاهی پلاستیکی) هستند و بین لوله های تامین آب و شلنگ ها و لوله هایی که به شیر آب متصل هستند قرار گرفته اند. بیشتر آن ها دارای یک دستگیره بیضی شکل مانند توپ فوتبال هستند  که می توانند باز یا بسته شوند. هم چنین دریچه توقف نامیده می شوند. دریچه ها به شما اجازه می دهند که وقتی آب را قطع می کنید وارد سینک دستشویی نشود تا اینکه کل سیستم جریان آب در شلنگ ها قطع شود. این دریچه ها معمولا به صورت افقی هستند . یکی دریچه آب گرم را کنترل می کند و دیگری آب سرد را. بیشتر دریچه ها از اتصالات فشرده ای تشکیل شده اند که می توانند بدون لحیم کاری به هر دو لوله آب نصب شوند. اما باید هنگام جایگزینی دریچه ها لوله کشی خانه را قطع کنید.

شلنگ های آب

از شیر آب تا پایین دریچه ها، معمولا یک جفت لوله لاستیکی (شلنگ)دراز می بینید آن ها از سیم های پیچ خورده ای تشکیل شده اند، اغلب پلاستیکی (سفید رنگ)، پلاستیک جامد(طوسی) و یا مس کروم هستند. آن ها به دریچه های اتصال آب با پیچ و مهره متصل هستند. این لوله های تهویه اغلب زود از کار می افتند و تعویض آن ها عجیب نیست. آن ها انواع بسیاری دارند.

لوله تخلیه

این لوله بخش صافی از لوله است که متصل به زیر اتصالات زهکشی سینک است. اگر سینک دارای لوله تخلیه باشد، میله ی اهرمی تخلیه به بخش پشتی وصل می شود. عموما به اتصالات تخلیه با یک پیچ متصل می شود که حلقه آن به راحتی با دست شل یا سفت می شود زیر پیچ یک واشر پلاستیکی مخروطی وجود دارد که از نفوذ آب جلوگیری می کند.

لوله p

لوله p از دو قسمت شامل یک لوله u شکل خم (3a) و لوله بازو شکل (3b) تشکیل شده است. این دو بخش منحنی شکل به لوله اجازه می دهد که سینک روشویی به لوله کشی فاضلاب اتصال پیدا کند. لوله ی منحنی شکل یک بخش ایمن ساده است که آب را نگهداری می کند و از نشت فاضلاب از لوله تخلیه جلوگیری می کند. زیر لوله خم u شکل آب جریان دارد. بنابراین گازهای فاضلاب نمی توانند از آن عبور کنند. هر زمانی که شما آب مصرف می کنید و آب استفاده شده وارد تخلیه می‌شود آب های مانده از آن خارج می شوند و آب تازه جایگزین آن می شود. بخش های لوله های p با اتصال دهنده های پیچ  مهره متصل شده اند. اگر چه در خانه های قدیمی شما ممکن است لوله هایی را ببینید که با چسب چسبیده شده اند. اگر یکی از این مدل های قدیمی در خانه دارید، بهتر است آن ها را تعویض کنید.

لوله ی تخلیه

لوله ی تخلیه سینک به سیستم لوله کشی متصل است. این سیستم لوله کشی بازویی شکل است که با پیچ های کوچکی اتصال خورده اند( پیچ ها ی لغزنده پیچ هایی هستند که تعویض و تعمیر آن ها آسان تر است). بیشتر لوله های  تخلیه سینک روشویی دارای قطر 3 تا 1.5 سانتی متر هستند اگرچه می توانند بزرگتر یا کوچکتر نیز باشند.

این مقاله ترجمه ای است از: What Is Under The Bathroom Sink?

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات