چگونه به سگ مان آموزش دهیم سر جایش منتظر بماند

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
چگونه به سگ مان آموزش دهیم سر جایش منتظر بماند

معرفی فرمان "صبر کن"

برای آموزش این فرمان به سگ لازم نیست صبر کردن را به او بیاموزید. برای شروع هربار سگ تان را بیرون می برید و او را تنها می گذارید بگویید "صبر کن." پس از اینکه این فرمان را تمرین کردید، سگ تان اجازه نخواهد داشت به تنهایی بیرون رفته یا حرکت کند.

هنگامی که سگ تان برای گردش در حیاط یا خروج از قفس آماده است، این فرمان را بگویید. سپس در را کمی باز کرده و ببینید سگ بیرون می آید یا نه. در این صورت در را به سرعت ببندید. سپس باز هم به او فرمان دهید. هربار که فرمان می دهید، در را به آرامی باز کرده و اگر سگ به سمت بیرون آمد آن را محکم ببندید.

به ازای رفتار خوب پاداش دهید

در مراحل اولیه آموزش با هر بار توقف سگ به او آموزش دهید. اگر با گفتن "صبر کن" سگ توقف کرد، به او پاداش داده و در را باز کنید. با باز کردن در به او فرمانی بدهید که نشان دهد می تواند خارج شود. چیزی مانند "آزادی" یا "برو"

هنگامی که سگ صبر کردن را آموخت آن را چند ثانیه نگه داشته و سپس آزاد کنید. پس از اینکه سگ با شنیدن این فرمان چند ثانیه یا بیشتر صبر کرد، می توانید در را بازتر کنید. با این حال، باید برای بستن سریع در آماده باشید، زیرا ممکن است سگ ناگهان از در خارج شود.

صبر کردن را به او بیاموزید

پس از تمرین فرمان "ٌبر کن" به مدت چند روز، می توانید در را کاملا باز کرده و سپس فرمان "آزادی" یا "برو" را بگویید. این فرمان را هرازگاهی تمرین کرده و اغلب به سگ تان پاداش بدهید.

منتظر چیزهای دیگر باشید

حتی می توانید صبر کردن برای چیزهای دیگر مانند غذا را به سگ خود بیاموزید. یادگیری کنترل خود برای سگ ها دشوار است، اما مانند تمرین در، می توانید یک کاسه پر از خوراکی را برای او آماده کنید. به آرامی کاسه را به سمت پایین و نزدیک زانو برده و نگذارید سگ حرکت کند. اگر سگ حرکت کرد کاسه را به سمت خود بکشید. با این حال، اگر غذا را تا نزدیک زانو بردید و سگ حرکت نکرد، کاسه خوراکی را به عنوان جایزه در اختیارش قرار دهید. این رفتار را آنقدر تکرار کنید تا فرمان "صبر کن" درک شود.

پیش از رفتن به بیرون و قلاده بستن می توانید این فرمان را استفاده کنید. همچنین ممکن است از سگ بخواهید در داخل ماشین بماند یا هنگامی که به طبقه پایین می رود پایین نیاید و از این فرمان استفاده کنید. هربار که امنیت و نظم سگ به این فرمان بستگی داشته باشد، باید از آن استفاده کنید.

آزمون و خطا

در آموزش این فرمان هم باید همیشه آن را تمرین کنید. به زودی سگ تان به این فرمان عادت می کند. اگر سگ تان پس از مدتی این فرمان را نشنیده گرفت از ابتدا با او تمرین کنید. از تمرین در آغاز کنید و مطمئن شوید رفتار مناسب را آموخته است. این بار نباید زیاد طول بکشد زیرا یادآوری است نه آموزش.

همچنین می توانید آن را به مرحله جدید برده و از ترفند استفاده کنید. برای مثال، بسیاری از صاحبین سگ ها به سگ خود آموزش می دهند چیزی مانند یک توپ را لمس نکند.   پس از اینکه سگ تان این فرمان را آموخت، سگ را نشانده و توپ را به آرامی جلوی او قرار داده و بگویید "صبر کن." نگذارید سگ به اسباب بازی نزدیک شود و در صورت حرکت سگ آن را به سمت خود بازگردانید.

با گذشت زمان تنها در صورت کسب اجازه شما به اسباب بازی دست می زند. این فرمان برای آموزش ترفندها و بازی های مختلف به سگ نیز موثر است.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Train Your Dog to Wait

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات