1. صبور و پذیرا بودن

گفته می شود صبر یک اخلاق نیکو است و بیشتر از معلم ها در مورد چیزی صدق نمی کند. سروکار داشتن با نوجوانان می تواند گمراه کننده باشد بنابراین معلم باید تا جایی که می شود روحیه ای پذیرا داشته باشد. دانش آموزان باید برای آزادانه و صمیمانه صحبت کردن با معلمشن راحت باشند، حتی اگر در مورد تکالیف درسی به مشکل برخورده اند. همچنین اینکه معلم صبور و شنوا باشد تا نحوه پیشرفت دانش آموزان را شنیده و بفهمد، خیلی مهم است چون اغلب اوقات باید برای هر مسئله بخصوص، راهکار خاصی در پیش گرفته شود.

کنار آمدن با یک کلاس پرجمعیت نیاز به صبر هم دارد. مدیریت یک گروه از دانش آموزان کم سن و سال سخت تر است، پس تمرین صبر و صمیمیت برای کنار آمدن با شرایط بهترین کار است.

2. اشتیاق

انجام کاری که قصد دارید از روی شکم سیری و یا بدون ذوق و با دودلی انجامش دهید، هیچ فایده ای ندارد. معلمان برتر عاشق کارشان و هرچیز که به آن مربوط است هستند. این نکته در مورد دانش آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد چون دریافت احساس اشتیاق از طرف معلم به آنها انگیزه می دهد که بهتر یاد بگیرند و خودشان را وقف دهند. هرچه مثبت تر باشید همه چیز مثبت خواهد بود بنابراین ایجاد یک محیط شاد برای جوانان که در آن رشد کنند، الزامی است.

معلمی که اشتیاق نشان می دهد، از طرف والدین هم مورد استقبال قرار می گیرد. اینکه والدین متوجه شوند که فرزندشان توسط یک فرد با انگیزه آموزش می بیند، بسیار منفعت آفرین خواهد بود. این کار همچنین اعتماد بوجود آورده و این اطمینان خاطر را در والدین بوجود می آورد که مدرسه کارکنان بی نظیری دارد.

3. مهارت برقراری ارتباط

اگر قصد دارید یک مدرس شوید، توانایی به زبان آوردن افکار و ایده ها یک لازمه ضروری است. اما این مهارت تنها برای تدریس دروس نیست. در اختیار داشتن این مهارت برای صحبت با والدین درباره فرزندانشان هم ضروری است.

معلم ها اغلب با شرایطی مواجه می شوند که باید به والدین توضیح بدهند که فرزندشان در مورد درسی خاص نیاز به تمرین و مطالعه بیشتر دارد. و یا گاهی بچه ها با یکی از شاگردان رفتار بدی داشته اند و باید این خبر به والدین داده شود. کسی که به خوبی ارتباط برقرار می کند می تواند این اطلاعات را واضح و مفید انتقال دهد.

4. دانش و تحصیلات

اگر دارید به معلم شدن فکر می کنید، واقعا لازم است که بدانید با چه چیزی سر و کار خواهید داشت. مهم نیست معلم ریاضی باشید یا معلم ابتدایی، بهرحال باید حتما از سطحی از تحصیلات برخوردار باشید. دارا بودن یعنی تمام مدت مجهز باشید تا به همه مسائلی که پیش رویتان قرار می گیرد پاسخ دهید.- و به عنوان معلم قطعا با سوال های زیادی مواجه خواهید شد.

آشنایی به موضوعی که تدریس می کنید، به معنای به دست آوردن احترام هم هست. همکارانتان و والدین شاگردان خواهند  دانست که شما چیزی بیش از یک مدرس هستید و با خیال راحت فرزندانشان را به دستان شما خواهند سپرد.

5. مقرراتی و حرفه ای

اعتقاد به مقررات در هر شغلی مهم است، اما برای معلم ها، حیاتی است. وظایف شما به عنوان یک معلم بسیار متنوع است –از برنامه ریزی درسی و روش های تدریس گرفته تا مدیریت کلاس و همکاران.

تخصص باید در اولویت هرکاری که معلم انجام می دهد باشد، چه داخل  و بیرون از کلاس. دریافت احترام از طرف دانش آموزان و سرشناس بودن بین آنها و بین همکاران برای برقراری تعادل سالم بین کار و زندگی ضروری است. حرفه ای بودن به معنای مصمم بودن در زمان اتخاد تصمیمات سخت هم هست، و اینکه بدانید مرز بین معلم و دانش آموز را کجای رابطه تعیین کنید.