سجاد کریم زاده
سجاد کریم زاده
تعداد نظر0
اطلاعات متخصصنظرهاتخصص هاگالری تصاویر
سجاد کریم زادهاحراز هویت در سامانه شاهکار و ثبت احوال با نام: سجاد کریم زاده
برای تضمین رضایت از کار، راهنمای دریافت خدمات امن سنجاق را بخوانید

درباره من

در سال ۱۳۹۴ شروع به اجرای ساختمان از ۰ تا ۱۰۰ کردم و از سال ۱۳۹۷ فقط کارهای بازسازی وو نوسازی انجام ممیدهم. در حال تحصیل مقطع دکتری عمران هستم.

نظرها

تعداد نظرات0
گالری تصاویر
تصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالریتصویر گالری

در فضای مجازی دیده شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید.