شهریار باغبانباشی

شهریار باغبانباشی

گواهینامه مهارت
کارهای انجام شده: 32
اطلاعات شهریار باغبانباشی
دارای گواهینامه مهارت به شماره 712620090010031
محدوده زیر پوشش: کل مشهد بیشتر
آدرس: مشهد, بلوار سجاد پروژه مشهد مال
تعمیر برق و مکانیک ساختمان
1397
نظر کاربران
درباره شهریار باغبانباشی

تیم متشکل از نفرات با تجربه در زمینه تاسیسات برق و مکانیک ساختمان با مدارک حرفه ای

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)