شیرزاد کاظمزاده

شیرزاد کاظمزاده

کارهای انجام شده: کمتر از ۳
اطلاعات شیرزاد کاظمزاده
شهرهای زیر پوشش: تبریز سهند سردرود خسروشاه بیشتر
آدرس: تبریز, تبریز.خ.امام.خ.تپلی باغی.قره باغی کوچه سهند.پلاک.۲۳
کیفیت کارم وصداقتم. ودر شرکتهایی بزرگ ساختمانی همچون چیتر ساختمان وشرکت هدینگا وشرکت یولسا.همراه با استامعمار سلمان پدرم مسئول اجرایی
درباره شیرزاد کاظمزاده

ساختمانی . تشخیص ترک دیدگی ساختمان وتشخیص نم دادن در سرویسهای بهداشتی.اجرکاری سیمان کاری وکاشی وکف وپله در کل معمار داخلی ساختمان ..۲۰سال در این صنف..

برای دسترسی به متخصصین بیشتر و دریافت حدود هزینه، سفارش خود را ثبت کنید.
در فضای مجازی دیده شوید کسب و کار خود را گسترش دهید
ساخت صفحه حرفه‌ای (رایگان)