بازکردن سینک بدون مواد شیمیایی

تاریخ انتشار :‌ سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
بازکردن سینک بدون مواد شیمیایی

اگر لوله سینک تان بسته شد و آب برگشت با کمک این مراحل و بدون صرف هزینه برای لوله کش آن را باز کنید.

همه چیز را از زیر سینک بردارید تا بتوانید کارتان را انجام دهید و هیچ چیز آسیب نبیند.

یک سطل یا سطل زباله خالی را در زیر لوله ها بگذارید و کارتان را شروع کنید.

از هر دو طرف زانویی اتصال را شل کنید.

باید بتوانید با دست لوله را باز کنید اما اگر نتوانستید از آچار لوله استفاده کنید. در صورت استفاده از آچار مراقب باشید به لوله ها آسیب نرسد.

با برداشتن لوله احتمالا پر از آب باشد. لوله را درون سطل گذاشته و لوله متصل را تمیز کنید.

اگر تا به حال چیزی مانند گوشواره یا سر خمیردندان را در لوله گم کرده اید احتمالا در لوله پیدا خواهید کرد.

لوله زیر سینک را کاملا تمیز کرده و آن  را خالی کنید.

همین! دوباره زانویی را در جای خود بازگردانید. با دست لوله را سفت کنید تا محکم شود، اما نه آنقدر محکم که نتوانید دوباره آن را باز کنید.

دوباره سطل را در جای خود قرار دهید!

شیر را تا آخرین درجه باز کرده و آب را در سینک جریان دهید. لوله های زیر سینک را بررسی کنید تا چکه نکند و در صورت چکه کردن آن را سفت کنید.

پس از اطمینان از اینکه همه چیز خشک است و آب به درستی جریان دارد، می توانید سطل را بردارید و همه چیز را زیر سینک قرار دهید.

شما با موفقیت لوله سینک را باز کرده اید! تبریک می گوییم! حتما از پس آن برمی آیید.

این مقاله ترجمه ای است از: How to Clear a Clogged Sink Drain (Without Chemicals)

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات