تغییر معنای نیروی کار

تاریخ انتشار :‌ پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - دسته بندی : حرفه ای شیم
تغییر معنای نیروی کار

اعداد و ارقام نشان دهنده اتفاق جالبی هستند که در زمینه تغییر مفهوم نیروی کار در جهان امروز داردمی افتد. در این گزارش، آمار حال حاضر امریکا را با هم مرورمی کنیم که می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصاد های دنیا شاخص خوبی برای نشان دادن رشد این شیوه کسب وکار در جهان باشد. در حال حاضر ۳۵ میلیون نفر در امریکا به شیوه خویش فرما مشغول به کار هستند. یعنی در واقع ۳۴٪ کل نیروی کار ایالات متحده امریکا و جالب تر اینکه این افراد دارند در یک بازار کار ۷۱۵ میلیارد دلاری مشارکت می کنند. بعد اینکه ۸۰٪ آدم هایی که خویش فرما نیستند و شغل ثابتی دارند گفته اند که قصددارند به دنبال یک شغل دوم و کسب درآمد بیشتر وارد بازار خویش فرماها شوند. افرادی که خویش فرما هستند یا قصد ورود به این بازار را دارند دو دلیل و در واقع دو هدف عمده را دنبال می کنند. یک اینکه می خواهند علیرغم نداشتن نیاز مالی پول بیشتری به جیب بزنند و دوم اینکه برنامه کاری شان دست خودشان باشد. ۶۹٪ خویش فرماها از تکنولوژی راضی هستند؛ از این جهت که دارد کار را برایشان نسبت به قبل بسیار آسان ترمی سازد. خیلی امیدوارند؛ ۷۷٪ آنها اعتفاددارند که هنوز روزهای خوبی برای بازارهای کاری این چنینی در پیش روست و هنوز خیلی مانده تا به فوق العادگی برسد. ۶۵٪ می گویند که این شیوه ی کار یا در واقع این شیوه «کار و زندگی» در حال حاضر احترام و ارزش اجتماعی بالاتری در بین مردم نسبت به ۳ سال پیش دارد. در آخر اینکه بیشتر از یک سوم یا دقیق تر ۳۶٪ افرادی که بعد از کار روزانه ی ثابت شان و فقط در طول شب پروژه های کوچک انجام می داده اند قصددارند کار ثابت را ترک کنند و بصورت تمام وقت به بازار رو به رشد کسب وکار خویش فرمایی بپردازند.


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات