در چهار مرحله برای حمام خود شلف بسازید

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
در چهار مرحله برای حمام خود شلف بسازید

این طرح، برای استفاده ی مجدد از ظروف شیشه ای مانند شیشه ی ترشی و مربا که معمولا دور انداخته میشوند بسیار مناسب است.

وسایل مورد نیاز ساخت کابینت

  • قطعات 19*240*1000 میلی متری چوب کاج

  • پیچ 16 میلی متری

  • شیشه های مربای مصرف شدع

  • 5 عدد کلمپ استیل

ابزار مورد نیاز برای ساخت کابینت حمام

  • درل یا پیچ گوشتی با سری های مختلف

  • متر و مداد

نحوه ی انجام:

مرحله ی اول

محل شیشه مرباها را روی تخته تعیین کنید به طوری که فاصله ی آن ها از هم بر روی تخته برابر باشد.

مرحله ی دوم

با استفاده از سری 2میلی متری درل بر روی نقاط تعیین شده سوراخ ایجاد کنید. همچنین با استفادهاز درل پشت هر یک از کلمپ ها را سمبه نشان کنید.

مرحله ی سوم

سوراخی که با درل ایجاد کرده اید را با سمبه نشان بر روی تخته در یک راستا قرار دهید و کلمپ را بر روی صفحه ببندید.

مرحله ی چهارم

شیشه مرباها را داخل کلمپ ها قرار دهید و کلمپ را ببندید. اگر میخواهید بر روی شیشه ها در قرار دهید، مطمئن شوید که در بالای صفحه فضای کافی وجود داشته باشد 

این مقاله ترجمه ای است از: DIY: Make your own bathroom storage shelf in 4 easy steps
عکس:‌ Dan Smedley on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات