مقایسه رادیاتور آبگرم و رادیاتور بخار، کدام یک بهتر است؟

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
مقایسه رادیاتور آبگرم و رادیاتور بخار، کدام یک بهتر است؟

رادیاتورهای آبگرم

  • توصیف: رادیاتورهای آبگرم از آبی که توسط موتور مرکزی داغ شده و با حرکت در لوله گرما تولید می کنند، استفاده می کند. این آب یا در سیستم لوله جریان دارد (سیستم یک لوله) یا مجددا به موتور بازمی گردد (سیستم دو لوله).

  • دو نوع: رادیاتورهای آبگرم یا مانند اغلب رادیاتورها ایستاده هستند یا در دیواره کف اتاق قرار دارند.

  • بدون رطوبت: رادیاتورهای آبگرم برخلاف رادیاتورهای بخار نمی توانند رطوبت اتاق را افزایش دهند، ویژگی که در ماه های خشک زمستانی ضروری است.

سیستم یک لوله یا دو لوله

  • یک لوله: در سیستم های یک لوله، آب گرم موتور را ترک کرده و با حرکت در سیستم لوله به عنوان آب سرد به موتور بازمی گردد. این آب سرد دوباره گرم شده و فرایند تکرار می شود.

  • دو لوله: سیستم دو لوله از طریق یک لوله آب گرم را به رادیاتور رسانده و از طریق لوله دیگر به موتور بازمی گرداند.

رادیاتورهای بخار

  • توصیف: اگر از عمر خانه تان بیش از 50 سال می گذرد و رادیاتورهای آن از آن زمان عوض نشده اند، پس احتمالا از سیستم بخار استفاده می کنند. همانطور که از نام این رادیاتور پیداست، منبع گرمایشی که درون لوله های اولیه جریان دارد و به رادیاتور می رسد، بخار است. این بخار در موتور رادیاتور که از فضای خانه مجزا است و معمولا در زیرزمین قرار دارد، تامین می شود.

  • سیستم یک لوله: در سیستم یک لوله، یک لوله از موتور به هر رادیاتور جریان دارد. بخار از آن عبور کرده، رادیاتور را پر می کند، سپس فشرده شده و به شکل آب به همان لوله باز می گردد. آب بازیافت شده و در چرخه بعدی استفاده می شود.

  • سیستم دو لوله: در سیستم رادیاتور دو لوله، یک لوله بخار را به رادیاتور منتقل کرده و لوله دوم آب ایجاد شده را به صورت جداگانه به موتور می رساند.

  • بخار خارجی: رادیاتورهای بخار می توانند بخار زیادی ایجاد کنند. بسیاری از خانه های قدیمی که از رادیاتور بخار استفاده می کنند در اطراف مکان قرارگیری رادیاتور از پوشش عایق استفاده می کنند، تا بخار بیش از حد به خانه وارد نشود. موتور ایجاد کننده بخار فشار زیادی را متحمل شده و ممکن است منفجر شود، اتفاقی که به ندرت رخ می دهد.  

  • عامل صدا: خانه ای که از رادیاتور بخار استفاده کند، نمی تواند یک خانه آرام باشد. اگرچه با اندازه گیری دقیق می توانید این سروصدا را کاهش دهید اما اغلب صدای ضربه خوردن لوله و خروج بخار شنیده می شود. این مسئله از عوارض این رادیاتور محسوب می شود که باید با آن کنار آمد.

کدام یک بهتر است؟

یکی از معایب رادیاتور آبگرم و بخار امکان نشت آن است. هرچقدر که در نصب و تنظیم سیستم مرکزی رادیاتور تلاش کنید، باز هم امکان نشتی وجود دارد. به نظر می رسد که رادیاتورهای آبگرم از رادیاتور بخار موثرتر است. زیرا رادیاتورهای آبگرم برای حرکت آب از طریق سیستم از پمپ استفاده می کنند که می تواند آب را تا میزان قابل انتظاری بالا ببرد. با این از آنجایی که در این سیستم ها در هر فضایی رادیاتوری نصب شده و هرکدام به صورت مجزا خاموش و روشن می شوند، موثر هستند. همچنین باید این نکته را هم در نظر بگیرید که گرچه لوله ها می توانند در داخل خانه به عنوان منبع گرما تلقی شوند، اما در صورت قرار گیری در سایر قسمت های خانه، برای مثال بین سقف و کف، می توانند انرژی را هدر دهند.

این مقاله ترجمه‌ای است از: Steam Radiators vs. Hot Water Radiators: Which Is Best

عکس: Alex Perz on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات