نحوه تعمیر کردن شیر آب اهرمی

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
نحوه تعمیر کردن شیر آب اهرمی

1. نوع شیر آب اهرمی

شیر آب اهرمی حمام و آشپزخانه دارای دو دسته بوده، یک بدنه و دو دستگیره در طرفین دارند. این شیر از شیر فشنگی با یک قطعه فشنگی شکل و بدون دسته فرق دارد. در داخل بدنه شیر در هر دسته یک پایه و فنر وجود دارد. این دسته به کمک یک مهره نگه داشته شده و دستگیره روی آن قرار می گیرد. با وجود یک واشر و فنر جدید می توان مانع چکه کردن این شیر شد. اگر در صورت چرخاندن دستگیره دسته شل شده یا دستگیره چکه می کند یا در صورت تعویض دسته و فنر چکه همچنان ادامه داردد، باید بدنه را تعویض کنید.

لوازم مورد نیاز برای تعمیر شیر آب اهرمی

  • انبر قابل تنظیم

  • پیچ گوشتی یا آچار آلن

  • واشر و فنر جدید (یک مجموعه برای هر دستگیره)

  • روغن لوله کشی

  • بدنه برای تعویض (در صورت نیاز)

2. ببینید کدام دستگیره چکه می کند

دست خود را زیر شیر قرار دهید. اگر آب گرم است، پس دستگیره آب داغ چکه می کند. اگر آب سرد است، دستگیره آب سرد چکه می کند. در این صورت متوجه می شوید کدام سمت به تعویض نیاز دارد. شاید هم هر دو دستگیره به تعویض نیاز داشته باشند.

3. فلکه آب را ببندید

به زیر سینک نگاهی انداخته و فلکه آب گرم یا سرد را میبینید. این فلکه ممکن است توپی شکل یا دستگیره ای باشد. فلکه را در جهت عقربه ساعت بچرخانید. شیر آب گرم یا سرد را باز کنید تا مطمئن شوید جریان آب بسته باشد.

اگر در زیر سینک فلکه آب وجود ندارد، فلکه اصلی آب کل خانه را ببندید، سپس شیر آب را دوباره باز کنید تا آب باقی مانده موجود در لوله ها خالی شود.

4. دستگیره را باز کنید

با کمک پیچ گوشتی پیچ روی دستگیره را بردارید و دستگیره را باز کنید، یا اینکه با کمک آچار آلن دستگیره را باز کنید. سپس روکش دستگیره را از روی بدنه بردارید.

نکته: شاید روی دستگیره یک کلاهک تزیینی هم موجود باشد.

5. مهره بونت را بردارید

با کمک آچار تنظیم کننده مهره را در خلاف جهت عقربه ساعت چرخانده و مهره بونت که بدنه شیر را سفت می کند، را باز کنید. مهره را کاملا شل کرده و آن را بردارید.

6. بدنه را بردارید

پیش از برداشتن بدنه به جایگیری آن دقت کنید. زیرا باید آن را در جای خود قرار دهید تا شیر خوب کار کند. معمولا در داخل بدنه چندین ردیف قطعه وجود دارد که باید به همان ترتیب قرار بگیرند تا شیر آب باز شود. در صورت تمایل می توانید از شیر عکس بگیرد . مکان قرارگیری قطعات را ثبت نمایید.

بدنه دستگیره را از روی بدنه اصلی بردارید. در صورت نیاز می توانید از انبر استفاده کنید و دسته بالای بدنه را بگیرید.

7. بدنه و فنر را بردارید

داخل روکش را بررسی کرده و بدنه را در کف آن بررسی کنید. این بدنه یک کلاهک کوچک لاستیکی سیاه رنگ است که در بالای آن یک حفره وجود دارد. در داخل آن و زیر بدنه یک فنر کوچک فلزی است. با کمک پیچ گوشتی کوچک یا آچار آلن در حفره روی بدنه و کشیدن آن به سمت بیرون می توانید فنر و بدنه را بیرون بیاورید.

به جایگاه فنر در بدنه دقت کنید. فنر باید در قسمت پایین، که در داخل بدنه جای می گیرد، از قسمت بالا بزرگ تر باشد. باید فنر و بدنه جدید را در جای قبلی نصب کنید.

8. بدنه و فنر جدید را نصب کنید

بدنه و فنر جدید را در انتهای پیچ گوشتی یا آچار و در همان جای بدنه و فنر اصلی قرار دهید. با کمک پیچ گوشتی یا انبر بدنه و فنر را در جای خود محکم کنید. آنها باید در حفره جای بگیرند. سپس پیچ گوشتی یا انبر را برداشته و بدنه را محکم کنید.

9. بدنه را مجددا نصب کنید

بر روی حلقه او در کف بدنه کمی روغن لوله بریزید و آن را چرب کنید. در صورت تمایل می توانید حلقه او (که گاهی اوقات در کیت های تعمیر وجود دارد) یا کل بدنه اصلی را تعویض کنید. بدنه اصلی را در جای خود قرار داده و لبه های آن را با روکش مطابق کنید تا خوب بچرخد. آن را بچرخانید تا متوقف شود.

مهره بونت را در جای خود گذاشته و با انبر یا آچار تنظیم کننده آن را سفت کنید. مهره را بیش از حد سفت نکنید تا به بدنه آسیب نرسد.

10. دوباره چکه را بررسی کرده و دستگیره را وصل کنید

با باز کردن فلکه و چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت تا زمانی که گیر کند، منبع آب را باز کنید. احتمال وجود چکه را بررسی کنید. در صورت چکه کردن، مهره بونت را سفت کنید تا چکه توقف کند، مراقب باشید بیش از حد سفت نشود.

دستگیره را روی بدنه گذاشته و آن را توسط آچار سفت کنید.

عکس: Becca Tapert on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات