نحوه دوخت رومیزی گرد

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
نحوه دوخت رومیزی گرد

مراحل دوخت رومیزی

1. ابعاد روی میز را انداخته بگیرید. طول میز از بالا تا زمین را اندازه بگیرید تا بتوانید یک رومیزی گرد بدوزید که تا زمین بیاید.

  • اگر نمی خواهید رومیزی به زمین برسد، فاصله آن از زمین و میزان کوتاهی را اندازه بگیرید. برای مثال، شاید بخواهید در هنگام نشستن پشت میز رومیزی روی زانویتان بیاید.

2. میزان پارچه مورد نیاز را مشخص کنید. ابعاد پارچه را به دو برابر طول آن اضافه کنید.

3. طول پارچه را با دو برابر طول آن به علاوه 2.54 سانتی متر برای درز اندازه بگیرید.

4. دو طرف طول پارچه را روی هم و روبروی هم بگذارید. پارچه ها را به هم سنجاق کنید.

  • فقط در صورتی که پارچه آنقدر عریض نیست که کل میز را بپوشاند این کار را انجام دهید. برای مثال، اگر عرض میز 0.9 متر و طول رومیزی 0.45 متر است، به پارچه ای نیاز دارید که 1.83 متر باشد.

5. در محل سنجاق خوردن لبه های پارچه، 1.27 سانتی متر دورتر از لبه را بدوزید.

6. پارچه را باز کرده و درزها را اتو کنید.

7. عرض پارچه را باز کنید تا روی میز را بپوشاند و 2.54 سانتی متر برای درز اختصاص دهید.

8. از وسط پارچه را تا کرده و روی هم قرار دهید. دوباره آن را تا کنید تا اندازه تکه تا شده یک چهارم پارچه باشد.

9. پارچه را به صورت مورب روی پارچه تا شده قرار دهید، از گوشه پارچه تا روبه روی آن. نصف اندازه پارچه تا شده از گوشه را اندازه گرفته و در آن نقطه روی پارچه علامت بگذارید.

10. از نقطه تا بالاترین قسمت پارچه و سمت دیگر را یک خط بکشید.

11. از روی همین خطوط پارچه را برش دهید. زمانی که تای پارچه را باز می کنید باید یک دایره کامل داشته باشید.

12. پارچه دایره شکل را اتو بزنید تا هرگونه چروک ناشی از تا کردن پارچه از بین برود.

13. لبه را بدوزید. لبه های پارچه را به اندازه 0.64 و در سمت دیگر 1.9 سانتی متر تا کنید. سپس آن قسمت ها را چرخ نمایید.

عکس: Joanna Kosinska on Unsplash

این مقاله ترجمه ای است از: How to Make a Round Tablecloth

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات