نحوه عیب یابی سیم کشی تلفن

تاریخ انتشار :‌ یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
نحوه عیب یابی سیم کشی تلفن

مقدمات سیستم تلفن

مخابرات پشتیبان تلفن های خانگی است. سیم کشی تلفن معمولا از طریق جعبه های طوسی رنگ متصل به دیوار به خانه وصل می شوند. اتصالات در داخل جعبه به دو قسمت تقسیم می شوند، قسمت مخابرات و قسمت مشتری. شما می توانید به قسمت مشتری دسترسی داشته باشید اما قسمت مربوط به مخابرات تنها توسط متخصصان قابل پیگیری است.

جعبه دیگری که معمولا در خانه است (اغلب در انباری یا قسمت دیگر) جعبه تقسیم بندی است. تا به اینجا مخابرات به طور رایگان مشکلات را حل می کند. اما از اینجا به بعد مشکلات فنی است که یک تکنسین از پس آن برمی آید.

داخل خانه

پس از جعبه تقسیم بندی چیزی شبیه جعبه اتصال وجود دارد که خطوط مختلف را در خانه تقسیم می کند. اگر تنها یک خط مشکل دارد نه خطوط دیگر، همین خط را از جعبه تقسیم بندی تا جعبه اتصال دنبال کنید. سیستم های قدیمی یک خط دارند که به تمام جعبه های خانه راه دارد. در صورتی که این خط آسیب ببیند تمام خطوط آسیب میبینند. با هر تنظیم جدی خطوط در جعبه تقسیم می شود بنابراین باید جعبه های میان این خطوط و جعبه تقسیم بندی را پیدا کنید.

عیب یابی

ابتدا باید مشکل را پیدا کنید. از جعبه تقسیم بندی یا قسمت مشتری جعبه تلفن کارتان را شروع کنید. تلفن را به یکی از جک های جعبه اتصال وصل کنید. اگر بوق طبیعی است پس مشکل به داخل خانه بازمی گردد. اگر بوق اشغال خورده یا بوق نمی خورد پس مشکل از مخابرات است. در این صورت تنها کافی است با مخابرات تماس بگیرید.

مراقب باشید

گرچه خطوط تلفن ولتاژ پایین دارند اما باید مراقب شوک الکتریکی در مکان های نم دار یا خیس باشید. هشدار! افراد مبتلا به بیماری های قلبی مخصوصا افرادی که در قلبشان ضربان ساز گذاشته اند نباید کارهای برقی انجام دهند، حتی با وجود ولتاژ پاییت. زیر مقدار کمی از جریان آن می تواند جان یک نفر را بگیرد.

راه حل های احتمالی

نکات فنی

مشکل: بوق اشغال

دلیل: سیم کشی نادرست یا تماس سیم با اشیای فلزی

راه حل: بررسی رنگ سیم ها و اتصالات

مشکل: بوق ممتد

دلیل: سیم های تلفن خیس شده یا ارتباط قطع شده

راه حل: سیم و داخل جعبه را بررسی کنید تا رد رطوبت را پیدا کنید

مشکل: بدون بوق

دلیل: سیم کشی قطع شده، آسیب دیده یا سیم کشی اتصالی پیدا کرده

راه حل: جک ها را بررسی کنید تا ببینید سیم ها اتصالی کرده اند یا اینکه سیم لخت شده

عکس: Kenny Luo on Unsplash

این مقاله ترجمه ای است از: How to Troubleshoot Your Telephone Wiring

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات