هیولاهای خانه ما

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - دسته بندی : زنده تر
هیولاهای خانه ما

تعمیر شیرآلات خانه

چقدر دلمان می خواست با شنیدن صدای چک چک آب مثل خوابگردها مسخ می شدیم، می رفتیم سر جعبه ابزار آچار را برمی داشتیم و بدون اینکه خودمان بفهمیم واشر شیر آب خراب را عوض می کردیم و اینقدر از هدررفتن آب عذاب وجدان نداشتیم. اما حیف که تا می آییم اراده کنیم و به خودمان بجنبیم و همت کنیم صبح جمعه شده غروب و بعد هم شب و رفته تا هفته ی آینده. باورکنید تا نخواهید آن شیر بیچاره تعمیرنمی شود. اگر دارد سوهان روحتان می شود همین قدر بدانید که با ۳۰ یا ۴۰ هزارتومان می توانید یک آدم فنی را بیاورید این هیولا را از دمش بگیرد از خانه سر و کاشانه تان بیرون کند.

 سمپاشی  حشرات

نفت ریختید. تینر ریختید. همکار اداره تان سم معرفی کرده، ریختید افاقه نکرده. پودری خمیری گازی آبی خاکی اش را هم امتحان کرده اید. افاقه کرده اما بعد دو سه هفته که روی فرش درازکشیده بودید یک ستونشان از جلوی چشمان شما رژه رفته. چاره دارد. اول می توانید از یکی دو تا شرکت سم پاشی برای مبارزه با آن حشره خاص مشاوره بگیرید. بعضی از شرکت های خدمات سم پاشی که در بازار آنلاین سنجاق حضوردارند، مشاوره رایگان هم ارائه می کنند. بعد اگر دیدید اوضاع وخیم است و کار از مشاوره گذشته همین قدر بدانید که با حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان هزینه کلا از شر همه شان خلاص می شود.

 نظافت خانه 

یک جاهای خانه دسترسی راحتی ندارند و نمی توان مرتب تمیزشان کرد. یک جاهایی مثل پنجره ها طبقات بالا اصلا کار ما نیست. یک جور کثیفی هایی تخصص می خواهد حداقلی در شناخت شوینده ها. یک وقت هایی هم آنقدر تمیزکاری را پشت گوش انداخته اید که رسیده به دقیقه ۹۰ و ورود مهمان ها. راه راحت و سریع این است که همیشه از این اسپری های همه کاره و دستمال های نانو در خانه داشته باشید. این دو بهترین وسیله برای ماست مالی نظافت است. اگر خانه درندشتی ندارید با همین دو قلم کلی از کار راه می افتد. اما حالا اگر دیدید اوضاع خراب تر از این حرف هاست، می توانید از یک خدمت ۴ ساعته نظافت بهره ببرید. هزینه اش قابل تحمل است. چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان.

عکس:‌ huyen. on Unsplash

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات