چطور سر دوش حمام را عوض کنیم؟

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
چطور سر دوش حمام را عوض کنیم؟

لوازم مورد نیاز

 • آچار قابل تنظیم یا انبر

 • چسب لوله کشی

 • کیت سردوش دستی

 • لوله سوپاپ به همراه هدایت کننده (در صورت نیاز)

 • آچار آلن (در صورت نیاز)

 • یک تکه پارچه یا چرم سنگین

2. برداشتن سردوش قدیمی

سردوش قدیمی را با آچار قابل تنظیم و انبر کانالی بردارید. سر دوش را برخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شل شود. به احتمال زیاد سردوش با آچار شل می شود، که در این صورت عالیست. در صورت استفاده از سردوش در جای دیگر، با گرفتن یک دستمال یا چرم سنگین آن را نگه دارید تا به روکش آن صدمه نرسد.

3. آماده سازی دسته دوش

دسته دوش را تمیز کنید تا مواد انباشته شده روی آن، ذرات ریز یا چسب لوله کشی تمیز شوند. نقص های آن را با چسب لوله کشی بپوشانید؛ باید آن را در جهت عقربه های ساعت چهار یا پنج بار بچرخانید (خودتان را مقابل آن ایستاده و جهت را مشخص کنید). چسب مانع از چکه کردن دسته جدید می شود. چسب را در قسمت های مشخص به کار نبرید، زیرا نباید کاملا پیدا باشد.

4. نصب سردوش دستی - اندازه استاندارد

باید سردوش جدید را به جای سردوش قدیمی و روی دسته انعطاف پذیر آن وصل کنید. دسته یا به انتهای دوش پیچ شده یا غلتکی قرار دارد و در آن فرود می رود. همه این ها به مدل دوش بستگی دارد.

 1. سردوش را به دسته دوش پیچ کرده و سفت کنید.

 2. دسته انعطاف پذیر را به قسمت تی شکل وصل کرده و با دست سفت کنید.

 3. شیر آب را باز کرده و چکه ها را بررسی کنید. اگر سردوش در قسمت اتصال به دسته دوش چکه کرد، با آچار یا انبر با دقت آن را سفت کنید و در عین حال دسته را با پارچه یا چرم سنگین نگه دارید.

 4. بر اساس دستورالعمل می توانید آن را به دیوار وصل کنید.

5. نصب سردوش دستی - تی شکل

تنظیمات هدایت کننده با سردوش فعلی کار می کند و حاوی یک شیلنگ و سردوش دستی است که به عنوان سردوش ثانویه کار می کند. تنظیمات هدایت کننده دو خروجی دارد، یکی برای اتصال به سردوش دستی جدید و شیلنگ و دیگری برای اتصال به سردوش اصلی.

 1. تنظیمات هدایت کننده را به انتهای دسته دوش وصل کرده و با دست سفت کنید.

 2. سردوش اصلی را به یک خروجی روی هدایت کننده وصل کرده و با دست سفت کنید.

 3. شیلنگ انعطاف پذیر سردوش را به خروجی دیگر روی هدایت کننده وصل کرده و با دست سفت کنید.

 4. شیر آب را باز کرده و چکه ها را بررسی کنید. اگر سردوش، شیلنگ انعطاف پذیر یا هدایت کننده در هر نقطه چکه کنند، با یک آچار یا انبر با دقت اتصال را سفت کنید و با یک دستمال یا چرم مراقب روکش آن باشید.

6. نصب سردوش دستی، سوپاپ لوله فلکه هدایت کننده

سوپاپ لوله فلکه هدایت کننده در هنگام افزودن یک اتصال جدید استفاده می شود و سردوشی وجود ندارد. برای این کار باید سوپاپ قدیمی را با یک سوپاپ جدید که هدایت کننده سردوش دارد جایگزین کنید.

 1. سوپاپ قدیمی را بردارید. در صورت وجود مهره آلن، این مهره اره ای است. با آچار آلن آن را باز کنید و سوپاپ خارج شده از دیوار را بردارید. اگر مهره خارج نشد پس اره ای نیست و می توانید با چرخاندن آن در خلاف جهت عقربه های ساعت آن را باز کنید.

 2. باید نوعی سوپاپ لوله خریداری کنید که مهره آن مانند مهره سوپاپ پیشین است. در صورتی که مهره اره ای است آن را سه تا چهار دور با چسب لوله پیچیده، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، پیچ داده و با دست سفت کنید. سوپاپ را روی لوله نصب کرده و با آچار آلن صت کنید.

 3. لبه های مهره هدایت کننده را با چسب لوله کشی پوشانده و سپس شیلنگ انعطاف پذیر دوش را به لوله وصل کرده و سفت کنید.

 4. میله یا دسته (در سردوش های دستی) را بر اساس دستورالعمل سازنده به دیوار وصل کنید.

 5. شیر آب را باز کنید و چکه ها را بررسی نمایید. در صورت چکه از سردوش یا هدایت کننده، با آچار قابل تنظیم یا انبر اتصال را سفت کنید و با یک پارچه سنگین یا چرمی از روکش محافظت نمایید.


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات