کفسابی پارکت و کفپوش های چوبی

تاریخ انتشار :‌ شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
کفسابی پارکت و کفپوش های چوبی

ماشینهای  کفسابی 

ماشینهای کفسابی بصورت استوانهای یا دایره وجود دارد (جلا دهنده کف اتاق). در چرخهای سمباده استوانهای کاغذ سمباده بر روی یک درام استوانهای نصب شده که روی یک محور موازی با سطح کفپوش میچرخد. از اینرو، کاغذ سمباده در خطوط مستقیم مسیر حرکت ماشین شیار ایجاد میکند. در چرخهای سمباده، کاغذ سمباده بر روی یک دیسک نصب شده که بصورت دایرهای در کف اتاق به حرکت در میآید. با حرکت چرخ سمباده دیسکی در کف اتاق، سنگریزه ها شیارهای حلزونی ایجاد کرده که از دانه چوب عبور میکند. چرخ سنباده استوانهای شکل به نزدیکترین نوار چوبی کف اتاق دسترسی ندارد. اره یا لبه خمکنهای الکتریکی، که چرخهای سنبادهای کوچک هستند، بمنظور سنباده زدن لبه های کف اتاق در دسترس بوده یا این کار بوسیله دست صورت میگیرد. 

کاغذ سنباده

کاغذ سنباده بوسیله کنده کاری تکه باریکه از سطح چوب، ایجاد شیار و اندازه دانه های روی کاغذ عمل میکند. دانه های درشت سریعاً اثر گذار بوده، درصورتی که از دانه چوب عبور کند، شیارها واضح و آشکار هستند. ذرات عالی و ریز عملکرد آهسته دارد، اما شیارهای بجا مانده بسیار کوچک هستند. تشخیص شیارهای هنگام ترکیب به همراه دانه چوب بسیار مشکل است. شیارها بایستی از چنان ظرافتی برخوردار بوده که بر روی بافت و ترکیب نزدیک مانند چوب افرا غیر قابل تشخیص باشد، و درصورت عبور از دانه چوب باید هنوز ظریفتر باشد. 

در سنباده زنی کف، استفاده از کاغذ سنباده خشن و درشت جهت برطرف کردن زبری بیشتر و نقایص و هموارسازی هرچه سریعتر کف در زمان صرفه جویی صورت میگیرد. شیارهای باقیمانده از ذرات خشن بوسیله سنباده زنی متوالی با کاغذ سنباده ظریفتر برطرف میگردند. شیارهای باقیمانده از آخرین کاغذ باید چنان کوچک باشد که پس از رنگ و روغن زدن نیز قابل مشاهده نباشد. 

فرآیندهای کفسابی

پیش از شروع فرآیند کفسابی، به دقت تمام گرد و خاک و آشغالها را از کف اتاق پاک کنید. تمام اشیاء نوک تیز که از کف اتاق یا نوار چوبی دور کف اتاق بیرون زده در سمت دیگر بصورت ثابت قرار دهید تا ماشین کفسابی آسیب نبیند. گاهی اوقات تنها دو برش کفسابی بر روی کف چوب سخت مورد نیاز است، اگر سطح مورد نظر ناهموار بوده یا رنگ و روغنکاری هموار مورد نیاز است، ایجاد سه برش ضروری بنظر میرسد. اولین برشها باید با سنباده خشن یا  متوسط انجام گیرد. درصورتی روغنکاری و رنگ ملایم حاصل میگردد که سنباده زنی ملایم با جلا دهنده کف اتاق یا سنباده زن دیسکی انجام گیرد. البته ایجاد گذرگاه با کاغذ سنباده ظریفتر منجر به رنگ و روغنکاری هموارتر میگردد. پس از دومین و سومین گذرگاه، کف اتاق با براده فولاد و با استفاده از ماشین براق میگردد. براده فولاد را نباید در سطح پوشیده از درخت بلوط که رنگ کاری نشده مورد استفاده قرار داد، زیرا ذرات فولاد باقیمانده در چوب باعث ایجاد لکه های آهن تحت شرایط خاص میگردد. هنگام تخته پوش کردن، سنباده کاری و کف سازی تمام قطعات به موازات هم کار میکنند، تمام برشها احتمالا در مسیر نوارها ایجاد میگردند. درصورتی که کف ناهموار باشد، یکی از اولین برشها که از کاغذ خشن و متوسط استفاده کرده باید در زاویه ۴۵ درجه مسیر باریکه قرار گیرد. این موقعیت یابی هر نوع پیک (اوج) یا شیار ایجاد شده بوسیله تغییر کوچک در ضخامت باریکه یا لایه زیر کف اتاق را برطرف میکند. هنگام کفسابی پارکت، دندهای، بلوک و کف سازیهای مشابه، عبور دادن دانه قطعات با استفاده از گذرگاه ضروری است. در این موارد، سنباده زنی را از یک گوشه به گوشه دیگر انجام دهید. برش بعدی از گوشه باقیمانده به گوشه دیگر ادامه پیدا کرده و برش نهایی در زاویه ۴۵درجه نسبت به برش اول انجام میگیرد (از یک دیوار به دیوار مقابل). 

باید این نکته را مد نظر داشت که هر گذرگاه به اندازه کافی عمیق بوده تا تمام شیارهای باقیمانده از سنباده زنی قبلی را دور نماید. گذرگاه آخر را باید با سنباده ظریف ایجاد کرد. 

نکته: صرفنظر از نوع سطح سنباده زده شده، یک لبه خمکن باید پس از هر گذرگاه استفاده گردد تا نواحی که مانند لبه ها، گوشه ها، و نواحی دور رادیاتور قبلا سنباده زده نشده رنگ و روغنکاری نماید. این نواحی احتمالا بوسیله دست سنباده زده شده است. قبل از تکمیل سنباده زدن، کف زمین باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا تمام لکه ها و شیارهای از آن زدوده شود و سطح صاف ایجاد گردد. اگر به کف اتاق از زاویه تابش یا در برابر نور نگاه کنیم، اکثر نقایص و کمبودها قابل مشاهده است، در نتیجه سایه برآمدگی ها را میتوان مشاهده کرد. هر نوع نقص و ایراد باقیمانده در این لحظه پس از رنگکاری و روغنکاری بطور واضح تری خود را نشان میدهد. 

زدودن رنگ کاری قدیمی و آثار نقاشی ساختمان 

اگر رنگ کاری قدیمی قابل تعمیر نباشد، سنباده زدن کامل سطح و اعمال رنگ و روغن جدید امری ضروری محسوب میشود. کف سازی دارای ۲ سانتیمتر ضخامت است که در برابر سنباده زدن مقاومت میکنند. در این موارد از پخ و مسطح بودن تمام سوزن و میخها اطمینان حاصل کرده و قبل از سنباده زدن کف اتاق کاملا تمیز باشد. از کاغذ باز و صاف بمنظور زدودن رنگ کاری قدیمی استفاده نمایید. گرما و سائیدگی عملیات سنباده زدن رنگکاری قدیمی را چسبنده کرده و باعث ضخیم شدن کاغذ سنباده نرمال میگردد. با ظهور چوب جدید، احتمالا کاغذ سنباده معمولی مورد استفاده قرار میگیرد. 

تعداد برشهای مورد نیاز بمنظور بازیابی کف اتاق قدیمی بوسیله شرایط کف اتاق و ضخامت رنگکاری زدوده شده مشخص میگردد. اگر کف اتاق آسیب دیده یا بطور نامناسب پوشیده شده، باید برشهای زیادی ایجاد گردد تا یک سطح هموار و تمیز حاصل شود. برش اول یا دوم را در زاویه ۴۵ درجه با کاغذ زبر متوسط ایجاد نموده، سپس دستور العملهای ارائه شده برای سنباده زدن کف اتاق جدید را دنبال نمایید. اگر شکل سطح مناسب است و برآمدگی حاصل از رنگکاری و واکس قدیمی وجود ندارد، یک گذرگاه با سنباده دیسکی و کاغذ کاملا مناسب و ظریف کافی است. فقط قبل از انجام این کارها تمام روغن و رنگکاری قدیمی از بین برود. 

رنگکاری و روغنکاریهای قدیمی را میتوان بوسیله رنگبر بدون آب از بین برد، که پس از آن کف اتاق بایستی برای کفسازی جدید سنباده زده شود. اگر ضخامت کف اتاق کمتر از ۲ سانتیمتر است یا از تخته چندلای سفت درست شده، بمنظور جلوگیری از سنباده زدن نامناسب زیر سطح چوب دقت کافی باید صورت بگیرد. هنگام روغنکاری و رنگ کاری مجدد سطوح یک رنگبر شیمیایی میتواند کمک کند. این رنگبر همچنین در استفاده از جلا دهنده یا چرخ سنباده دیسکی بیشتر از چرخ سنباده استوانهای کمک میکند. بیش از اندازه ضروری روی چوب سنباده نکشید. همانطور که مشاهده مینمایید سنباده زدن کف چوبی اتاق چندین هدف را دنبال میکند. اکنون زمان روغنکاری و رنگکاری است. 

عکس: C.S. MacPherson on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات