از اویجا با عشق (From Evija With Love)

جایزه بهترین بلاگ کارهای دستی

اویجا رابرتز (Evija Roberts) این بلاگ را راه‌انداخته تا شور و علاقه خودش نسبت به کارهای دستی و ساده‌ای که می‌شود برای دکوراسیون خانه انجام‌داد را با بقیه به اشتراک‌بگذارد. اویجا استفاده‌ دوباره از اشیاء و وسایل و بازگرداندن آنها به چرخه استفاده دوباره را دوست‌دارد. او معتقد است که در هر شئی می‌توان زیبایی را پیدا‌کرد و آن را برای بازگرداندش به چرخه‌ی حیات بیرون‌کشید. بد نیست برای ایده‌گرفتن و دیدن و کشف‌کردن سری به بلاگش بزنید. البته توجه داشته‌باشید که قرارنیست همه چیزی که اویجا در دکورکردن ازشان استفاده‌می‌کند در شهر ما هم پیدا‌شود اما حداقل می‌شود با الهام از دید او نسبت به محیط و اشیاء ایده‌های جالبی گرفت.