برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

آیا برای تهران پنجره ریلی یا کشویی را پیشنهاد می کنید؟

1 پاسخ
عباس درستی
عباس درستی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

پنجره کشویی یا ریلی در کل عایق و آب بندی کمتری در برابر نفوذ سرما, گرما,گرد و غبار و آلودگیهای صوتی دارند و استفاده از آن توصیه نمیشود مگر در مکانهایی که مجبور به استفاده از آن باشیم مثل جلوی شیر آب و یا کابینت در آشپزخانه که مانع بازشدن پنجره گردد.