آیا میشود برای اتاق بچه دوربین نصب کرد و از محل کار یا بیرون از خانه با گوشی اتاق را کنترل کرد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
29 کار در سنجاق

بله امکان پذیر است با توجه به دنیا آمدن نوزاد و نگهداری از آن خود شروع یک مرحله بسیار مهم است به طوری که ممکن است دوران بارداری خود و مراقبت های آن دوره را فراموش کنید. اما مشغله های زندگی امروزی به ما اجازه نمی دهد که شب و روز کنار نوزاد خود بیدار بمانیم و با تمام قدرت و حواس جمع از اون مراقبت کنیم. پیشرفت تکنولوژی همیشه کنار ما بوده و هست. در این زمینه هم ما را رها نکرده است. وجود دوربین اتاق کودک برای کمک به ما تولید شده اند که بجای ۲ چشم، ۴ چشم داشته باشیم و بیشتر مراقب کودک خود باشیم. نوزاد در ماه های اول زندگی اش، خواب زیاد را طلب می کند. خواب در این دوران به رشد بهتر او کمک می کند. اما این خواب می تواند برای او خطر آفرین هم باشد. این دوربین ها خانه شما به خانه هوشمند تبدیل می کند که کودک خود را با آرامش بیشتری بزرگ کنید.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸