ایا مکانی که دوربین مدار بسته در ان نصب میشود حتما احتیاج به اینترنت دارد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
29 کار در سنجاق

بله حتما نیاز است تا اینترنت با کیفیت مناسب وجود داشته باشد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸