در کابینت های منزل فضا برای ماشین ظرف شویی تعبیه نشده . برای نصب ماشین ظرف شویی چه اقدامی باید بکنم؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در صورتیکه فضای مناسب خالی در قسمتی از آشپزخانه‌ موجود باشد، ساده ترین راه ادامه دادن صفحه در آن قسمت و قرار دادن ماشین در زیر آن است ، در غیر اینصورت ، مجبور به حذف یکی از یونیتها ی کابینت و تامین فضایی مناسب برای ماشین ظرف شویی به اندازه ۶۵ تا ۷۰ سانتیمتر(اندازه ی استاندارد فضای لازم برای ماشین ظرف شویی) خواهیم بود.

سه‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۷