دوربین با سیم بهتر است یا بی سیم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

دوربینهای بی سیم اولا تحت شبکه هستند وبه دلیل استفاده از بستر وایفای ووایرلس بخاطر اینکه دائم پکتهای تصویر ارسال می کنند احتمال فیلد شدن پکت را هم ازطریق مودم وهم ازطریق دوربین دارند که شما بعدن به محض مراجعه بابت دیدن پلی بک متوجه این کاستی خواهید شد ومبینید بعضی مواقع تصویر به صورت مقطع وتکه تکه است مگر اینکه برای انتقال وایرلس ازبستر رادیوهای برد کوتاه وبلند به صورت کاملا تفکیکی استفاده کنند

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸