شبکه Peer-to-Peer بهتر است یا شبکه Client-Server ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

تفاوت اصلی بین سیستم‎های client-server و peer to peer این است که در معماری client-server کلاینت‎های مشخصی وجود دارند که خدماتی را درخواست می‎کنند که توسط یک سری سرور فراهم می‎شود. اما در سیستم peer to peer هر Peer همزمان هم به عنوان تامین کننده و هم مصرف کننده رفتار می‎کند. علاوه بر این، سیستم‎های client-server به یک سرور فایل مرکزی نیاز دارند که نسبت به ساختار به اشتراک گذاری فایل در سیستم‎های peer to peer هزینه بیشتری دارد. به عبارت دیگر، در سیستم client-server یک سرور فایل اختصاصی سطوح دسترسی متفاوتی را برای کلاینت‎ها فراهم می‎کند که به نسبت سیستم‎های peer to peer که امنیت توسط کاربر نهایی اداره می‎شود از امنیت بیشتری برخوردار است. همچنین شبکه‎های peer to peer با افزایش تعداد نودها دچار اختلال در سطح عملکرد می‎شوند، اما سیستم‎های client-server باثبات تر بوده و می‎توانید آنها را به هر میزان که مایل هستید گسترش دهید. بنابراین ترجیح یکی از این معماری‎ها بر دیگری موضوعی است که به محیطی که شما قصد پیاده سازی آن را دارید بستگی دارد.

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸