شبکه Peer-to-Peer بهتر است یا شبکه Client-Server ؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

تفاوت اصلی بین سیستم‎های client-server و peer to peer این است که در معماری client-server کلاینت‎های مشخصی وجود دارند که خدماتی را درخواست می‎کنند که توسط یک سری سرور فراهم می‎شود. اما در سیستم peer to peer هر Peer همزمان هم به عنوان تامین کننده و هم مصرف کننده رفتار می‎کند. علاوه بر این، سیستم‎های client-server به یک سرور فایل مرکزی نیاز دارند که نسبت به ساختار به اشتراک گذاری فایل در سیستم‎های peer to peer هزینه بیشتری دارد. به عبارت دیگر، در سیستم client-server یک سرور فایل اختصاصی سطوح دسترسی متفاوتی را برای کلاینت‎ها فراهم می‎کند که به نسبت سیستم‎های peer to peer که امنیت توسط کاربر نهایی اداره می‎شود از امنیت بیشتری برخوردار است. همچنین شبکه‎های peer to peer با افزایش تعداد نودها دچار اختلال در سطح عملکرد می‎شوند، اما سیستم‎های client-server باثبات تر بوده و می‎توانید آنها را به هر میزان که مایل هستید گسترش دهید. بنابراین ترجیح یکی از این معماری‎ها بر دیگری موضوعی است که به محیطی که شما قصد پیاده سازی آن را دارید بستگی دارد.

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق