هنگام نصب دوربین دید در شب برای بهترین دید چه نکاتی را در نظر بگیرم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

ما چند مدل دوربین دید درشب داریم که تعدادی ازآنها بوسیله تکنولوژی استارلایت می توانند باحداقل نور تصویر پردازی رنگی انجام دهند ولی قیمت نسبتا بالایی دارند که برای بیشتر مشتری ها قابل توجیه نمی باشد ولی باید درتصویر شب میزان نویز درحداقل حالت درنظر گرفته شود وبرای دیدن تصویر رنگی دردوربینهای اکونومی حداقل نور لازم از طریق گزینه minimom illumination مشخص می شود که مشخص می کند هردوربین باحداقل چه میزان نور قادر به پردازش تصویر رنگی وسیاه وسفید می باشدکه باید به آن توجه شود که خود این مزیت بسته به سنسور تصویر استفاده شده دردوربین می باشد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸