داربست و کفراژ

کرایه داربست در اقبالیه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

نصابان داربست در اقبالیه

داربست و کفراژ در بازار اقبالیه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت داربست و کفراژ در بازار اقبالیه
4,000,000تومان
بیشینه قیمت
2,500,000تومان
متوسط قیمت
2,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه داربست و کفراژ در اقبالیه چقدر است؟