تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن

مجریان لوله کشی آب در محمودآباد نمونه

همه متخصص‌ها احراز هویت شده‌اند

تاسیساتی ها در محمودآباد نمونه

تصویر پروفایل ساسان بشیری

ساسان بشیری

تعداد نظر: 3

تصویر گالری
لوله

تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در بازار محمودآباد نمونه با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در بازار محمودآباد نمونه
5,000,000تومان
بیشینه قیمت
950,000تومان
متوسط قیمت
250,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تشخیص ترکیدگی لوله و رفع آن در محمودآباد نمونه چقدر است؟