تربیت سگ: آموزش غلت زدن

تاریخ انتشار :‌ چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - دسته بندی : زنده تر
تربیت سگ: آموزش غلت زدن

آموزش غلت زدن

پیش از هرچیز حتما باید چند جایزه و  یک کلیکر داشته باشید، البته اگر قبلا کلیکر خریده‌اید.

این کار را در مکان آرام و خلوت انجام دهید که سگ تان ریلکس باشد و بتوانید برای ادامه کار نیز به همانجا

بازگردید.

 1. برای شروع تمرین باید به سگ تان فرمان دهید، "بنشین". پس از نشستن و دراز کشیدن سگ باید او را به غلت زدن وادار کنید.

 2. جایزه را در مقابل بینی نگه داشته و از بینی به سمت شانه ببرید. سگ باید برای دنبال کردن جایزه سرش را برگرداند.

 3. اگر این کار را کرد باید جایزه را به سمت شانه دیگر سگ ببرید تا برای بو کشیدن آن قل بخورد.

 4. به همین دلیل جایزه را ابتدا مقابل بینی و سپس شانه ها نگه دارید تا برای دنبال کشیدن آن مجبور به غلت زدن باشد. در صورتی که قل خورد، یا به سگ پاداش دهید یا یک جایزه در اختیارش قرار دهید.

فرمان را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید

گرچه اگر سگ همان بار اول قل بخورد عالی است اما گاهی اوقات سگ ها در دفعه اول قل نمی خورند. سگ شما ممکن است بپرد، غلت بخورد یا فقط سرش را برگرداند. در این صورت باید تمرین را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید.

 1. زمانی که سگ تان دراز کشیده جایزه را در مقابل بینی اش گرفته و سپس به سمت شانه اش ببرید. به محض اینکه سرش را چرخاند به او جایزه داده یا کلیکر را فشار دهید. این کار را چند بار تکرار کنید تا هربار سرش را بچرخاند.

 2. سپس دیگر لازم نیست پس از هربار چرخاندن سر به او جایزه دهید. تنها زمانی که سگ سرش را چرخاند و به زمین نزدیک کرد به او جایزه دهید.

 3. دفعه دیگر تنها زمانی که کاملا به یک طرف دراز شد به او جایزه دهید. در این صورت رفتارش به غلت زدن شبیه تر می شود و زودتر آن را خواهد آموخت.

 4. پس از اینکه سگ روی پشتش دراز کشید، می توانید با نگه داشتن جایزه در مقابل بینی او، سگ را به چرخیدن و غلت زدن سوق دهید.

افزودن فرمان غلت بزن

چه بخواهید این تمرین را خرد کنید چه یک باره آموزش دهید، در هر صورت باید فرمان را استفاده کنید. زمانی که سگ جایزه را دنبال کرد و هربار چرخید، می توانید از فرمان استفاده کنید. طعمه را مقابل او نگه داشته و بگویید "قل بخورد" و او را به سمت گرفتن طعمه سوق دهید. این کار را در چند مرحله انجام دهید.

دیگر از جایزه استفاده نکنید

گام آخر در آموزش به سگ این است که طعمه را کنار بگذارید. دفعه بعد که سگ با شنیدن فرمان چند بار قل خورد، باز هم فرمان بدهید و چند ثانیه صبر کنید. برخی از سگ ها سریع فرمان را شنیده و قل میخورند. پس از اینکه سگ کاملا قل خورد، به او پاداش داده یا کلیک زده و جایزه را در اختیارش قرار دهید.

اگر سگ تان به فرمان گوش نمی دهد، می توانید به آرامی طعمه دادن را متوقف کنید. ابتدا فرمان دهید "قل بخور" و با نشان دادن طعمه او را تحریک کنید. پس از حرکت کردن سگ طعمه را دور کنید. در هر بار تمرین طعمه را دورتر ببرید. اغلب سگ ها جایزه را فراموش کرده و به محض شنیدن فرمان قل می خورند.

آزمون و خطا

اگر سگ تان دائم اشتباه کرده، می پرد یا سرش را به سمت دیگر می چرخاند، احتمالا سریع پیش رفته اید. به دو سه گام عقب تر که عملکرد سگ تان هنوز خوب بود بروید و مجددا تمرین را ادامه دهید. برخی از سگ ها دوست ندارند به پشت دراز بکشند و شکم شان را نشان دهند. در این شرایط باید به سگ نشان دهید که این تمرین جالب است. اگر از چرخیدن روی شکم خوشش می آید، روی شکم اش دست کشیده و پس از هربار نشان دادن شکم اش به او جایزه بدهید.

 • صدایتان باید آرام و مثبت باشد. نفس عمیق کشیده و ریلکس باشید.
 • این کار زمان می برد اما قرار نیست نگران باشید.
 • باید جلسات تمرین را کوتاه و مداوم نگه دارید. جلسات طولانی می توانند هردویتان را خسته کنند. هربار 10 دقیقه تمرین کرده و با لحظات مثبت به آن پایان دهید.

عکس: Justin Veenema on Unsplash

این مقاله ترجمه ای است از: How to Train Your Dog to Roll Over

سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات