تعویض گرم کن اجاق گاز

تاریخ انتشار :‌ دوشنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۷ - دسته بندی : زنده تر
 تعویض گرم کن اجاق گاز

خب، مشکل ممکن است مربوط به مشعل الکتریکی گاز باشد. با ابزارهای اندکی از جعبه ابزار الکتریکی و کمی صبوری، شما می‌توانید آن را خودتان تعویض کنید و هزینه اندکی صرف کنید. این تعمیر آسان، کمتر از 15 دقیقه زمان می‌برد.

ابزاری که نیاز دارید:

  • تست کننده جریان
  • پیچ گوشتی یا آچار مهره
  • مشعل جدید
  • مهره سیم سرامیکی (اگر نیاز باشد)

تعویض مشعل اجاق گاز

دکمه روشن/خاموش اجاق را قطع کنید. در هنگام کار با هر ابزار الکتریکی، همیشه کلید روشن خاموش دستگاه را قطع کنید. برای انجام این کار، یا سیم دستگاه را از پریز بکشید یا قطع کننده مدار یا فیوز را از محلی خاموش کنید که دستگاه به مدار متصل شده‌است. از یک تست کننده جریان استفاده کنید و دوبار آن را چک کنید تا مطمئن شوید که حتما خاموش شده‌باشد.

دسترسی به مشعل: درب اجاق را باز کنید و سطح اجاق را کنار بگذارید تا به اجاق و صفحات اجاق دسترسی پیدا کنید. پیچ های نگهدارنده پوشش را کنار بزنید. آن ها در دنده‌های سطح اجاق قرار گرفته‌اند. سطح اجاق را کنار بزنید و شما قادر خواهید بود که مشعل را ببینید.

مشعل را کنار بزنید: مشعل را مورد بررسی قراردهید و به دقت نگاه کنید که چگونه قرار گرفته‌است. شما مشعل جدید را دقیقا به همان روش نصب کنید. دو سیم متصل شده به مشعل را قطع کنید (یا سیم خطر). اگر سیم‌های مشعل به سیم‌های دستگاه با سیم‌های مهره‌ها متصل باشند، مهره‌های سیم‌ها را با سیم چین باز کنید. دو مهره را کنار بزنید که مشعل را در محل نگه می‌دارد و مشعل را از اجاق خارج کنید.

نصب مشعل جدید

مشعل جدید را در محل نصب کنید، درست شبیه مورد قبلی. مشعل را به دقت به کار ببندید، مشعل شکننده است و اگر خراش بردارد یا خرد شود، نمی‌توانید از آن استفاده کنید. مشعل را با دو پیچ محکم کنید. سیم‌ها را وصل کنید یا آن‌ها را به مشعل اتصال دهید. اگر مهره‌های سیم وجود دارند، سیم‌ها را با استفاده از سیم چین سرامیک جدید وصل کنید.

روکش صفحه اجاق و پوشش اجاق را جایگزین کنید. روکش اجاق را در پایین آن جاگذاری کنید و آن را با دو مهره در قفل‌های صفحه محکم کنید. پوشش اجاق را نصب کنید، حال شما آماده هستید تا عملکرد اجاق را تست کنید.

برق را وصل کنید. برق را وصل کنید تا مدار، اجاق را تامین کند یا آن را به پریز وصل کنید. اجاق را راه اندازی کنید تا گرم شود و اطمینان حاصل کنید که به سرعت شعله ور می‌شود و به طور معمول گرم می‌شود.

اخطار

همیشه برق مداری که با آن کار می‌کنید را قطع کنید

اگر درون اجاق، بوی گاز احساس کردید، دریچه گاز را خاموش کنید و پنجره ها را باز کنید تا محیط تهویه شود. به یک لوله کش یا تکنیسین دستگاه زنگ بزنید تا نگاهی به اجاق بیندازد. تلاش نکنید تا خودتان آن را تعمیر کنید. اگر بوی شدید گاز در آشپزخانه یا هر جای دیگر خانه احساس کردید، فورا خانه را ترک کنید و از بیرون از خانه به آتش نشانی زنگ بزنید.

این مقاله ترجمه‌ای است از: Change Gas Oven Ignitors

عکس: Paolo Bendandi on Unsplash


سنجاق بازار آنلاین خدمات است. کافی است سفارش خود را ثبت کنید تا چند پیشنهاد قیمت از متخصصین دریافت کنید.
سنجاق: بازار آنلاین خدمات