آیا از کفپوش لمینت میتوان در آشپزخانه هم استفاده کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
62 کار در سنجاق

در اشپزخانه میتوان استفاده کرد به شرطی که در حد زیاد برروی ان آب ریخته نشود و نفوذ پیدا نکند و شستشو داده نشود.

سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷