سقف کاذب خونه مون موش داره و از سوراخ هاش بیرون میاد. چرا؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

موش ها اغلب از تاسیسات ساختمان و از قسمت داکتها و نورگیر ها به فضای مسکونی وارد می شوند.باید این محل ها را شناسایی و مسدود کنید.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸