آیا رطوبت و قدیمی بودن سقف در اجرای نهایی سقف کاذب موثر است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

سقف کاذب به دلیل حفظ فاصله با سقف قدیمی، رطوبت را انتقال نمی دهد. اما نوع مصالح کاربردی نیز ممکن است زمان انتقال رطوبت را کوتاه کند. حتی المقدور از کناف استفاده نگردد. در کل دفع رطوبت کنید

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق