سقف کناف همان سقف کاذب است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

کناف جهت زیبایی و ایجاد فضایی مورد دلخواه هم در بدنه و علی الخصوص در سقف کاربرد دارد. به دلیل سبکی و انعطاف در سقفها به عنوان سقف کاذب نامگذادی می شود. از مصالح متنوعی در این مورد استفاده می گردد ه یکی از آنها کناف است

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸