قیمت اجرای سقف کناف در تهران چقدر است و یا چگونه میتوان قیمت نهایی را تخمین زد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

قیمت کناف بر اساس سطوح مختلف اجرا و با توجه به اینکه مصالح کاربردی (بتونه کاری و ماستیک و رنگ) از قرار هر متر مربع از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار تومان متغیر می باشد.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸