در چه مواقعی در اجرای سقف کناف به شبکه ی فلزی نیاز است؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

برای حفظ وزن سقف کاذب و اجرای اشکال متنوع در سقف به کمک کناف، در تمام حالات مختلف به زیر سازی احتیاج است، که به قول دوست محترم آن را شبکه فلزی گویند. جنس زیر سازی گالوانیزه است.

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸