آیا قبل از اجرای سقف کادب لازم است که سقف اصلی بتونه ریزی شود؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

قبل از اجرای سقف کاذب فقط تمام دسترسی ها را به نورگیر یا به اتاق های مجاور را مسدود کنید.(جلوگیری از انتقال صدا و حشرات موذی)

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸