آیا برای پروژه های نوسازی ساختمان نیاز به تخریب کلی پنجره می باشد ؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
58 کار در سنجاق

خیر برای پروژهای نوساز نیازی به تخریب نیست در کارهای بازسازی هم تخریبی نداریم ، کار باید با اصول استاندار باشد

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
12 کار در سنجاق

خیر.از فریم قبلی هم میشه استفاده کرد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸