آیا بین دو شیشه ی پنجره های دو جداره گاز مخصوصی پر میشود؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
13 کار در سنجاق

بله.گاز ارگون پر میشود .ولی متاسفانه یکسری از همکاران در این مورد کم لطفی میکنن

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸