آیا قطعات درب و پنجره UPVC و آلومینیوم قابل تعمیرهستند؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
12 کار در سنجاق

تمامی قطعات درب و پنجره قبل تعمیر هستند.کمااینکه معمولا دارای ۵ سال گارانتی تعویض هستند

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸