آیا لکه های آب روی چوب مبلمان قابل اصلاح است؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

لکه های آب روی چوب به خاطر نوع رنگ هست که معمولا پاک شدنی نیست مگر با رنگ کاری مجدد چوب مبلمان

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق