آیا لکه های آب روی چوب مبلمان قابل اصلاح است؟

1 پاسخ
-
چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

لکه های آب روی چوب به خاطر نوع رنگ هست که معمولا پاک شدنی نیست مگر با رنگ کاری مجدد چوب مبلمان

چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸