آیا می توانم به طریقی متوجه شوم در پنجره دوجداره منزلمان گاز آرگون وجود دارد یا خیر؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
11 کار در سنجاق

برای آگاهی از تزریق گاز آرگون بین دو جداره شیشه چند روش وجود دارد از جمله: 1-وجود سوپاپ تزریق گاز روی اسپسیر آلومنیومی بین شیشه ها. 2-اختلاف دمای جداره داخل و خارج شیشه که این اختلاف دما را با لمس کردن توسط دست می توان حس کرد. 3-عدم بخار گرفتگی و تعریق میان دو جداره شیشه

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
66 کار در سنجاق

بله_وجود سوپاپ های تزریق گاز آرگون در روی اسپیسر آلومینیومی شیشه دوجداره نشان از وجود گاز آرگون در میان شیشه دوجداره می‌باشد.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷