آیا می توانم به طریقی متوجه شوم در پنجره دوجداره منزلمان گاز آرگون وجود دارد یا خیر؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
10 کار در سنجاق

برای آگاهی از تزریق گاز آرگون بین دو جداره شیشه چند روش وجود دارد از جمله: 1-وجود سوپاپ تزریق گاز روی اسپسیر آلومنیومی بین شیشه ها. 2-اختلاف دمای جداره داخل و خارج شیشه که این اختلاف دما را با لمس کردن توسط دست می توان حس کرد. 3-عدم بخار گرفتگی و تعریق میان دو جداره شیشه

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
27 کار در سنجاق

بله_وجود سوپاپ های تزریق گاز آرگون در روی اسپیسر آلومینیومی شیشه دوجداره نشان از وجود گاز آرگون در میان شیشه دوجداره می‌باشد.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق