برای آشپزخونه های کوچیک چه مدل کابینت هایی مناسب تره؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

کوچک بودن آشپزخانه در انتخاب نوع کابینت نقشی ندارد. فقط برای سرعت بیشتر و زیبایی پیشنهاد می گردد از کابینت های گلاس در رنگهای مختلف استفاده کنید

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸